Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Petrus Adventskalender Petrus Adventskalender
 
 
Adventsproject 2023 Adventsproject 2023
Geplaatst: 2 december 2023

Dit jaar is de liturgische schikking verbonden met het jaarthema van de Protestantse kerk: “Ga mee”. Het is een uitnodiging om samen op pad en op zoek te gaan. Niet als zwervers maar als pelgrims met een doel. De gedachte is een wegwijzer. Voor iedere zondag word een wegwijzer gebruikt, met een “weg” in de vorm van een guirlande die langs de wegwijzers slingert. De guirlande heeft iedere zondag een andere bekleding , passend bij het thema van die zondag.1e Advent, tekst die hierbij past, Marcus 13: 26. Het is advent, we richten ons op de geboorte van Jezus. De tekst uit Marcus is huiveringwekkend. De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer. Maar de Mensenzoon komt! De richting van de wegwijzer is naar beneden. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker. We gaan op weg in het duister, waar herinneringen richting geven.
 
Bericht van overlijden Bericht van overlijden
Geplaatst: 2 december 2023

In de leeftijd van 72 jaar is overleden:

                             Adrie Hoogendijk
                              

                        *  4-1-1951   -   † 29-11-2023

In iedere traan van verdriet,
glinstert een mooie herinnering.


.U bent welkom bij de dankdienst voor het leven van Adrie op donderdag 7 december om 13.00 uur in de Ontmoetingskerk, Westsingel 2 te Oudewater.

Aansluitend wordt Adrie begeleid naar de Algemene Begraafplaats aan de Waardsedijk te Oudewater.

Bekijk hier de rouwkaart.

De dienst is rechtstreeks en achteraf te bekijken via de KerkTV (klik op de link) of de Kerkdienstgemist app.
 
Kerst knutselmiddag Kerst knutselmiddag
Geplaatst: 30 november 2023

Voor alle kinderen van de basisschool organiseren wij op woensdag 13 december van 14.00 – 16.00 uur een gezellige kerstknutsel middag. We gaan dan o.a. een kerststukje maken. Neem zelf een bakje of potje mee. Heb je nog groen uit de tuin wat we mogen gebruiken of leuke kerstballen oid wat we er in kunnen stoppen neem het allemaal maar mee.Wij zullen zorgen voor iets te drinken met wat lekkers. 

Laat je even weten of je komt??? Natuurlijk mag er ook een vriendje of vriendinnetje mee.

Aan onze gemeente leden het verzoek.. heeft u nog decoratiemateriaal wat u niet meer gebruikt of heeft u groen in de tuin wat we mogen gebruiken. We horen het graag van u.

Groet,
Corine de Wit en Leonie van den Brink
 
 
Lees de Lees de
Geplaatst: 29 november 2023
December 2023/ Januari 2024
 
Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Bijgewerkt: 4 december 2023


Als beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit: Jacoline Krabbendam, Judith Verwey, Joke Weerstand, Jorn Bleijs, Coroline de Ruiter, Chris Scherpenzeel, Ria Brandenburg, José van Steenbergen. Jacoline en José zullen het (duo)voorzitterschap op zich nemen en Judith het secretariaat.

De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Update 4 december:
Wat kunnen dingen soms anders lopen dan je hoopt en verwacht. Nog maar kort geleden heeft u bericht gehad van de Kerkenraad, waarin is aangegeven dat het advies van de Beroepingscommissie is opgevolgd. De Beroepingscommissie heeft u dat ook bekend gemaakt. We zouden verder gaan met de aangedragen kandidaat. Vanuit de Kerkenraad is vervolgens contact opgenomen met de kandidaat om met elkaar kennis te maken. Vervolgens zijn we in aanloop naar het kennismakingsgesprek tot de conclusie gekomen dat deze kandidaat op dit moment toch niet de juiste match is voor onze gemeente. Daarom heeft de kerkenraad besloten niet met de kandidaat verder te gaan. Een pijnlijke en verdrietige beslissing.

In de afgelopen dagen is veelvuldig contact geweest binnen de Kerkenraad en met de Beroepingscommissie. Ook is ds. Kees Burger (consulent in het beroepingswerk) om advies gevraagd. We hebben steeds de ontwikkelingen met elkaar besproken in alle openheid. We hadden dit met elkaar zo graag anders gewild en de Kerkenraad wil veel dank en waardering uitspreken naar de Beroepingscommissie, die haar werk uitstekend doet. De beroepingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat

Laten we elkaar blijven vasthouden en erop vertrouwen dat het goed komt, dat er een kandidaat
gevonden wordt die in onze gemeente aan de slag kan. We vragen God om hulp hierbij.
Namens de Kerkenraad, Esther Brouwer-van Vliet
lees meer »
 
Actie Solidariteitskas 2023

Actie Solidariteitskas 2023
Geplaatst: 20 oktober 2023

Eén dezer dagen ontvangt u het verzoek om mee te doen met de actie Solidariteitskas die, naast de vele andere verzoeken om steun, van belang is vanuit de gedachte dat Gemeenten elkaar helpen om levendig en krachtig in deze wereld te staan. Als onze PGO een mailadres van u mag gebruiken volgt een digitaal verzoek, overige gemeenteleden (21+) ontvangen een brief. Heeft u geen brief of e-mail ontvangen check dan in uw mailprogramma de spambox. Van harte aanbevolen !

Meer over deze actie leest u hier.
 
Foto's startzaterdag Foto's startzaterdag
geplaatst: 17 september 2023De foto's van een drukbezochte en geslaagde startzaterdag zijn te bekijken in het fotoalbum. Complimenten voor de organisatie en de fotograaf. 
 
Gespreksgroep 25-34 jarigen Gespreksgroep 25-34 jarigen
Gewijzigd: 11 september 2023

Bijeenkomsten najaar 2023:
 
Donderdag 5 oktober
Donderdag 9 november
Donderdag 7 december 
Tijd:  20.00- 21.15 uur

Voor meer informatie: Alexander Verweij-van Kempen, E-mail lexusabc@hotmail.com

 
 
Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Bijgewerkt: 27 oktober 2023


Als kersverse beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit: Jacoline Krabbendam, Judith Verwey, Joke Weerstand, Jorn Bleijs, Coroline de Ruiter, Chris Scherpenzeel, Ria Brandenburg, José van Steenbergen. Jacoline en José zullen het (duo)voorzitterschap op zich nemen en Judith het secretariaat.

De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Update 27 oktober 2023:
We zijn ver gevorderd met één kandidaat en eind oktober gaan we als beroepingscommissie een besluit nemen. Indien dit besluit positief is en leidt tot een voordracht, zullen wij hierover een advies aan de kerkenraad geven. In dit advies zullen wij onze keuze verantwoorden in het licht van de profielschets en de vacaturetekst. De kerkenraad zal dan een definitief besluit nemen en de gemeente inlichten. Nog even geduld dus.
lees meer »
 
Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar
Geplaatst: 11 maart 2023

In samenwerking met Else Roza, gemeenteadviseur, heeft de beleidsplancommissie haar werkzaamheden afgerond.
Met de hulp van een klankbordgroep en de input van gemeenteleden is het tot stand gekomen.
Het is een plan waarmee we een frisse start kunnen maken en vooral een werkdocument voor de komende vijf jaar.   
In de kerkenraad van woensdag 8 maart 2023 is het beleidsplan 2023-2027 goedgekeurd. 

Klik op deze link voor het beleidsplan

De beleidsplancommissie,
Esther Brouwer, 
Nico de Groot,
Mieke Schippers,
Leo Smit,
Hans van Zijl,
Cisca Zwiep
 
Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad

Geplaatst: 8 februari 2023

Wist u dat u als gemeentelid de kerkenraadsvergaderingen bij kunt wonen? In onze plaatselijke
regeling is dat als volgt beschreven:

“Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden toegelaten, tenzij de
kerkenraad heeft besloten een zaak in beslotenheid te behandelen. Gemeenleden en vrienden kan
naar hun mening worden gevraagd en zij kunnen meepraten en meedenken. Besluitvorming blijft
voorbehouden aan door de gemeente gekozen ambtsdragers”.

 

lees meer »
 
Frisse start Frisse start
geplaatst: 4 augustus 2022Reageer bij één van de commissieleden of via frissestart@protgemoudewater.nl.
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 15 februari 2022

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Kinderfonds Mamas Kinderfonds Mamas
geplaatst: 1 januari 2022In Zuid-Afrika groeien nog altijd meer dan tien miljoen kinderen op in armoede. Voor zeker 33 procent van deze kinderen is de armoede extreem. Zij moeten zien te overleven in de harde realiteit van honger, uitzichtloosheid, geweld en verwaarlozing. Geef deze kinderen een eerlijke kans. Maar … verspreid over heel Zuid-Afrika staan ruim 2.200 indrukwekkende, sterke vrouwen op voor de kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het gevecht met armoede aan. De MAMAS zijn veelal 10 of 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg omdat ze de situatie niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk. Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en veel liefde. Verspreid over heel Zuid-Afrika. 
 
lees meer »
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.