Scribaat Scribaat
Geplaatst: 12 november 2020
scriba@protgemoudewater.nl
email
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

gewijzigd: 14 december 2020Samenstelling Kerkenraad
Klik hier voor de samenstelling van de Kerkenraad

Vergaderschema's
Klik hier voor het vergaderschema 2020

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2016-2020.   

Kerkorde
Klik hier voor de plaatselijke regeling en bijlage.

Ring Woerden
Klik hier voor het bericht aan de gemeenteleden van de Ring Woerden.