Bijdrage Ontmoeting Bijdrage Ontmoeting

De kerkenraad heeft in overleg met de gemeente in 2015 besloten dat wij u voor het maken en verspreiden van het blad Ontmoeting een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen.

Het maken en verspreiden van het blad kost onze gemeente ca. € 3.500,--- per jaar. Dankzij de advertenties en uw bijdrage hebben we voor Ontmoeting bijna € 3.000,-- ontvangen. Het blad wordt in 2017 bij een andere drukker gemaakt, waardoor de leesbaarheid duidelijk is verbeterd. Hierbij het dringend verzoek of u ook een deel van de kosten van 2017 voor uw rekening zou willen nemen.

Het gaat om een bedrag van minimaal €10,-- per jaar. Wij vragen u om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL14RABO 03523.51.721 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING.
U kunt nu ook makkelijk en vetrouwd via iDeal betalen.


Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres – op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw bijdrage.

 
Klik op een maand Klik op een maand
- december 2018- januari 2019


In verband met het ingaan op 25 mei van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn voorgaande Ontmoetingen verplaatst naar het afgeschermde archief. Zie Laatste Nieuws over het verkrijgen van toegang tot het archief.

redactie : email