Bijdrage Ontmoeting Bijdrage Ontmoeting
De kerkenraad heeft in overleg met de gemeente in 2015 besloten dat wij u voor het maken en verspreiden van het blad Ontmoeting een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen.

Het maken en verspreiden van het blad kost onze gemeente ca. € 3.500,--- per jaar. Dankzij de advertenties en uw bijdrage hebben we voor Ontmoeting bijna € 3.000,-- ontvangen. Het blad wordt sinds 2019 bij een andere drukker gemaakt, waardoor de leesbaarheid duidelijk is verbeterd.
Hierbij het dringend verzoek of u ook jaarlijks een deel van de kosten voor uw rekening zou willen nemen.


Het gaat om een bedrag van minimaal €12,-- per jaar. Wij vragen u om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL14RABO 03523.51.721 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING.
U kunt nu ook makkelijk en vertrouwd via iDeal betalen.


Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres – op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Klik op een maand Klik op een maand

September 2022
Juli/ augustus 2022

Voorgaande Ontmoetingen kunt u vinden in het archief en hiervoor moet u inloggen met uw gebruikersnaam. 

redactie : email