Bijdrage Ontmoeting Bijdrage Ontmoeting
De kerkenraad heeft in overleg met de gemeente in 2015 besloten dat wij u voor het maken en verspreiden van het blad Ontmoeting een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen.

Het maken en verspreiden van het blad kost onze gemeente ca. € 3.500,--- per jaar. Dankzij de advertenties en uw bijdrage hebben we voor Ontmoeting bijna € 3.000,-- ontvangen. Het blad wordt in 2019 bij een andere drukker gemaakt, waardoor de leesbaarheid duidelijk is verbeterd. Hierbij het dringend verzoek of u ook een deel van de kosten van 2019 voor uw rekening zou willen nemen.

Het gaat om een bedrag van minimaal €12,-- per jaar. Wij vragen u om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL14RABO 03523.51.721 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Oudewater, o.v.v. BLAD ONTMOETING.
U kunt nu ook makkelijk en vertrouwd via iDeal betalen.


Een andere mogelijkheid is om het bedrag in een gesloten envelop - voorzien van uw naam en adres – op een zondag af te geven aan de dienstdoende diakenen.

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Klik op een maand Klik op een maand

Oktober 2020
November 2020

Voorgaande Ontmoetingen kunt u vinden in het archief en hiervoor moet u inloggen met uw gebruikersnaam. 

redactie : email

 

 
Kopij inleverdata 2020 Kopij inleverdata 2020
Geplaatst: 6 november 2019

2020

15 januari
12 februari
18 maart
15 april
20 mei
24 juni 
19 augustus
16 september
21 oktober
25 november