Catechese Catechese
Voor verschillende leeftijdensgroepen vanaf de eerste klas van de middelbare school zijn er catechesegroepen tot 18 jaar. Sommige groepen hebben meerdere leeftijden in een groep i.v.m. de groepsgrootte. De groep staat onder leiding van 1 of 2 volwassenen die meegroeien totdat ze de vierde klas hebben gehad. Daarna gaan ze over naar Studio West, een groep voor jongeren van +/- 16 tot 18 jaar. Catechese is vaak bij iemand thuis en begint met een maaltijd. Ze maken gebruik van het programma Basics (1ste klas), Provider (3de t/m 4de) klas of Beam (16 jaar en ouder). Hierbij praten we over geloven, kerk, maar ook maatschappelijke thema’s. Hierbij is belangrijk wat de jongeren aangeven.
Voor vragen kunt u terecht bij jeugdwerk@protgemoudewater.nl
 
terug