Tienerdienst Tienerdienst
Iedere 1ste zondag van de maand (uitgezonderd augustus) is er tienerdienst voor alle jongeren van de 1ste klas van de middelbare school tot zolang je het leuk vindt 😊 De tienerdienst start in zaal 2 en de tieners gaan voor het dankgebed en zegen met elkaar naar de kerkzaal.
De tienerdienst is onder leiding van 2 volwassenen die gebruik maken van het programma Solid Friends van Youth for Christ. Het programma is verdeeld in met elkaar in gesprek zijn,  een bijbelgedeelte lezen en iets doen. Belangrijk hierbij is dat de jongeren leidend zijn, niet het programma.
Voor vragen kunt u terecht bij jeugdwerk@protgemoudewater.nl
 
terug