Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2019
geplaatst: 22 juni 2020

Jaarreking 2019 met toelichting.
 
 
College van Kerkrentmeesters (CvK) College van Kerkrentmeesters (CvK)

e-mailadres: cvk@protgemoudewater.nl

Het college bestaat uit 4 kerkrentmeesters, waarvan 3 ouderling/kerkrentmeester. Daarnaast worden de vergaderingen bijgewoond door 5 vertegenwoordigers van diverse technische commissies en het Zalencentrum.

 
Algemeen.
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters.
Dit college stemt zijn beleid af op het beleid van de kerkenraad en kan binnen de begroting zelfstandig handelen.
Er is een vrijwilligerscoördinator. Deze wordt door het college van kerkrentmeesters aangesteld.
 
Taken.
Het in overleg en met verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
 • het zorgdragen voor de geldwerving;
 • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende goederen van de gemeente;
 • het beheren van de financiën van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het fungeren als aanspreekpunt voor de vrijwilligerscoördinator en de administrateurs;
 • het bijhouden van gemeentelijke registers, zoals het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek;
 • het beheer en exploitatie van het Zalencentrum;
 • het beheer van de archieven;
 • het beheer van de verzekeringspolissen;
 • de exploitatie van het kerkblad;
 • Arbo-zorg (gebruiksvergunning/brandveiligheid e.d.).

De pastorie wordt ook beheerd door de CvK.

 
Begroting 2020 Begroting 2020
Geplaatst: 11 maart 2020
Begroting 2020.
 
Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018
Geplaatst: 3 mei 2019
Jaarrekening 2018 en toelichting.
 
Begroting 2019 Begroting 2019
Geplaatst: 3 mei 2019
Begroting 2019.
 
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2017
Geplaatst: 13 mei 2018
Jaarrekening 2017 met toelichting.
 
Begroting 2018 Begroting 2018
Geplaatst: 8 november 2017
Begroting 2018
 
Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016
Toelichting Jaarrekening 2016
 
Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2015
 
Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014
 
Sleutel protocol Sleutel protocol

Sleutel protocol