Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Lees de Lees de
Geplaatst: 29 mei 2023
Juni 2023
 
2e Pinkstercollecte 28 mei 2023 Kerk in Actie Zending Egypte 2e Pinkstercollecte 28 mei 2023 Kerk in Actie Zending Egypte
Geplaatst: 25 mei 2023

Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Met Pinksteren vieren we dat Gods goede nieuws de wereld over ging en toegankelijk werd in alle talen. Nog steeds trekken mensen uit alle landen en van alle leeftijden zich op aan die eeuwenoude boodschap van hoop, zoals in Egypte. Daarom is Pinksteren een feest van hoop!
lees meer »
 
Concept jaarrekeningen CvK en Diaconie beschikbaar Concept jaarrekeningen CvK en Diaconie beschikbaar
Geplaatst: 25 mei 2023

De afgelopen periode zijn de penningmeesters van zowel het CvK  als de Diaconie weer bezig geweest de jaarrekeningen over 2022 op te stellen. Conform de goedkeuringsprocedure worden de verkorte jaarrekeningen met bijbehorende toelichting 2 weken beschikbaar gemaakt ter inzage voor gemeenteleden.

Klik op de betreffende concept jaarrekening om deze in te zien:
concept verkorte jaarrekening CvK met toelichting
concept verkorte jaarrekening Diaconie.  

Indien u vragen heeft over (één van) de jaarrekeningen of u wenst de uitgebreide jaarrekening wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester:

Diaconie – dhr. Rob Kasbergen - diaconie@protgemoudewater.nl of  06-5023 7156
PGO CvK – dhr. Peter Schippers – penningmeester@progemoudewater.nl  of  06-5512 6042

Als uiterlijk op vrijdag 9 juni a.s. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn ontvangen over de concept jaarrekeningen dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekeningen aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland. 
 
Nieuwe gespreksgroep Nieuwe gespreksgroep
Geplaatst: 18 april 2023

 
 
Foto's van de Joodse maaltijd Foto's van de Joodse maaltijd
Geplaatst: 24 april 2023

Afgelopen vrijdagavond 21 april was er een Joodse maaltijd in de ontmoetingsruimte. Met als thema: Sjavoeot; het Joodse Wekenfeest. U kunt hier de foto's bekijken

.
 
Palmpasenstokken maken Palmpasenstokken maken
Geplaatst: 4 april 2023Afgelopen zondag 2 april was het Palmzondag. De kinderen hebben met veel enthousiasme weer mooie palmpasenstokken gemaakt en er een rondje mee gelopen in de kerkzaal zodat alle aanwezigen ze konden bewonderen.

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Geplaatst: 30 maart 2023


Als kersverse beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit: Jacoline Krabbendam, Judith Verwey, Joke Weerstand, Jorn Bleijs, Coroline de Ruiter, Chris Scherpenzeel, Ria Brandenburg, José van Steenbergen. Jacoline en José zullen het (duo)voorzitterschap op zich nemen en Judith het secretariaat.

De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.
lees meer »
 
Joodse wandeling 5 maart jl. Joodse wandeling 5 maart jl.
Geplaatst: 24 maart 2023

Op 5 maart jl. is er een Joodse wandeling door Oudewater gemaakt.
U kunt hier de foto's van de wandeling bekijken.

 
Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar
Geplaatst: 11 maart 2023

In samenwerking met Else Roza, gemeenteadviseur, heeft de beleidsplancommissie haar werkzaamheden afgerond.
Met de hulp van een klankbordgroep en de input van gemeenteleden is het tot stand gekomen.
Het is een plan waarmee we een frisse start kunnen maken en vooral een werkdocument voor de komende vijf jaar.   
In de kerkenraad van woensdag 8 maart 2023 is het beleidsplan 2023-2027 goedgekeurd. 

Klik op deze link voor het beleidsplan

De beleidsplancommissie,
Esther Brouwer, 
Nico de Groot,
Mieke Schippers,
Leo Smit,
Hans van Zijl,
Cisca Zwiep
 
Foto's afscheid en bevestiging ambtsdragers Foto's afscheid en bevestiging ambtsdragers
Geplaatst: 22 februari 2023
In de dienst van zondag 29 januari jl. nam Joke Weerstand afscheid van haar ambt en werden  Dita Aleman en Lisette Nieuwenhuizen bevestigd.  Cees van Vliet heeft hier weer mooie foto's van gemaakt die u hier kan bekijken. 

 
 
Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad

Geplaatst: 8 februari 2023

Wist u dat u als gemeentelid de kerkenraadsvergaderingen bij kunt wonen? In onze plaatselijke
regeling is dat als volgt beschreven:

“Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden toegelaten, tenzij de
kerkenraad heeft besloten een zaak in beslotenheid te behandelen. Gemeenleden en vrienden kan
naar hun mening worden gevraagd en zij kunnen meepraten en meedenken. Besluitvorming blijft
voorbehouden aan door de gemeente gekozen ambtsdragers”.

 

lees meer »
 
Foto's van de sjoelcompetitie en wintermaaltijd Foto's van de sjoelcompetitie en wintermaaltijd
Geplaatst: 7 februari 2023

Zaterdag 4 februari jl. was er weer een wintermaaltijd, Een maaltijd waarbij we in een ontspannen sfeer elkaar konden ontmoeten en genoten van heerlijke winterse gerechten. Ook werd er fanatiek meegedaan aan de sjoelcompetitie. Er kan terug gekeken worden op een geslaagde middag. De foto's kunt u hier bekijken.

 
EO-Jongerendag op 3 juni a.s. Ga je mee? EO-Jongerendag op 3 juni a.s. Ga je mee?
Geplaatst: 27 januari 2023Kijk hier voor een grotere afbeelding
 
Nieuw Avondmaalsstel Nieuw Avondmaalsstel
Geplaatst: 21 november 2022

Zoals u weet gebruiken wij sinds het uitbreken van de Corona epidemie tijdens het Heilig Avond maal de kleine plastic disposable bekertjes. Nu de Corona wat op zijn retour lijkt te zijn rees bij ons als diaconie de vraag: Wat gaan we doen? Terug naar het drinken uit de zelfde beker kon volgens ons niet meer maar  het weggooien van al die plastic bekertjes is niet bepaald duurzaam en milieu bewust te noemen. Waarschijnlijk zijn er meer kerken met dit vraagstuk en is er misschien al wel een oplossing.
 
We zijn gaan zoeken naar kleine glaasjes voor gebruik tijdens het Heilig avondmaal maar vonden echter veel meer!
Een mooie set  bestaande uit een schaal, glaasjes en een stolp om het geheel af te dekken.
Wij waren blij verrast,  hebben zo’n set besteld en meegenomen naar de laatste kerkenraadsvergadering.
Ook de kerkenraad was enthousiast en zo werd er besloten tot de aankoop van twee nieuwe Avondmaal sets.


 
Op 4 december a.s. is er weer een viering van het Heilig Avondmaal, daar zullen wij de nieuwe avondmaal sets voor het eerst in gebruik nemen. U bent van harte uitgenodigd!
 
Bericht over energiekosten van de PGO voor het jaar 2023 Bericht over energiekosten van de PGO voor het jaar 2023
Geplaatst: 13 november 2022

In de Ontmoeting van november heeft u al kunnen lezen dat het College van Kerkrentmeesters (CvK)
zich grote zorgen maakt over de nieuwe energieprijzen voor 2023.

De PGO betrekt elektra en gas van het collectief Energie voor Kerken.
Het bestaande contract loopt af eind december 2022.
De nieuwe prijzen, die ingaan per 1 januari 2023, zijn bekend en op basis van de verbruikscijfers van de afgelopen jaren komen we voor 2023 uit op een verhoging van ca. € 3000,-  voor elektra en  voor ca. € 21000,- voor gas.

Totaal een verhoging van € 24000,- per jaar voor ons kerkgebouw met Zalencentrum.

Maatregelen nemen is dus hard nodig.
De kerkzaal en het Zalencentrum hebben bijna overal enkel glas, geen spouwmuurisolatie en geen dak- of vloerisolatie. Op het dak liggen een aantal zonnepanelen.

Er is een werkgroep energiebesparing  PGO gevormd en die is aan de slag gegaan.
lees meer »
 
Foto's startzaterdag Foto's startzaterdag
geplaatst: 21 september 2022Foto's van de gemeentevergadering over het nieuwe beleidsplan en van de diverse activiteiten vanwege start nieuw kerkelijk seizoen staan in het fotoalbum.
 
Frisse start Frisse start
geplaatst: 4 augustus 2022Reageer bij één van de commissieleden of via frissestart@protgemoudewater.nl.
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 15 februari 2022

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Digitaal loket Digitaal loket
Aan dit loket kunt u:
- de wekelijkse collecten overmaken
- collectebonnen bestellen en direct betalen
- algemene gift doen
- bijdrage overmaken voor de solidariteitskas
- bijdrage overmaken voor de KerkTV, ZWO, 
  bloemencommissie en andere doelen

Betalingen kunt u doen met iDEAL. Vertrouwd en wel net zo makkelijk!

Naar het digitale loket   
 
Collectebonnen Collectebonnen
Geplaatst: 9 februari 2022

Vanaf 2005 maken wij gebruik van collectebonnen a € 17.50 per vel, in 2015 kwamen daar de bonnen van € 22.50 per vel bij. Inmiddels hebben de bestelde bonnen van € 22.50 een beduidend groter aandeel dan de bonnen van € 17.50  Reden waarom het CvK heeft besloten om de uitgifte van de bonnen € 17.50 per
01-05-2022 te beëindigen of zolang de voorraad strekt. De bonnen die u na deze datum nog in bezit heeft kunnen uiteraard nog wel gebruikt worden. Bij voorkeur bonnen bestellen via onze website www.protgemoudewater.nl/digitaal_loket, indien niet mogelijk dan overmaken naar NL14 RABO 0352351721 o.v.v. collectebonnen en uw naam en adres.
 
Kinderfonds Mamas Kinderfonds Mamas
geplaatst: 1 januari 2022In Zuid-Afrika groeien nog altijd meer dan tien miljoen kinderen op in armoede. Voor zeker 33 procent van deze kinderen is de armoede extreem. Zij moeten zien te overleven in de harde realiteit van honger, uitzichtloosheid, geweld en verwaarlozing. Geef deze kinderen een eerlijke kans. Maar … verspreid over heel Zuid-Afrika staan ruim 2.200 indrukwekkende, sterke vrouwen op voor de kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het gevecht met armoede aan. De MAMAS zijn veelal 10 of 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg omdat ze de situatie niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk. Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en veel liefde. Verspreid over heel Zuid-Afrika. 
 
lees meer »
 
Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app
geplaatst: 26 april 2020

Klik hier om uw kerkcollecten via iDEAL over te maken of via de Apostel app die u kunt installeren op tablet of smartphone. Namens de betrokken instanties hartelijk dank voor uw gaven.
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.