Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Bericht van overlijden Bericht van overlijden
Geplaatst: 6 februari 2023:

In de leeftijd van 85 jaar is overleden:

Aagje Cornelia Bax - Grasman
                  - Corrie -

* 28 januari 1938 - † 5 februari 2023

Bekijk hier de rouwkaart.
 
Storing kerkTV uitzending zondag 5 februari Storing kerkTV uitzending zondag 5 februari
Geplaatst: 6 februari 2023

Helaas is de kerkTV uitzending van zondag 5 februari jl. veelvuldig onderbroken door een slechte internetverbinding vanuit onze kerk met de provider die onze uitzending het internet op stuurt. Waarschijnlijk is de oorzaak te wijten aan overbelasting van ons netwerk. Aan een oplossing wordt gewerkt en we hopen aankomende vieringen weer normaal te kunnen uitzenden.

beamerteam@protgemoudewater.nl
 
Uitnodiging voor het afscheid van Ds. Peter Israël in Uithuizermeeden (Groningen) Uitnodiging voor het afscheid van Ds. Peter Israël in Uithuizermeeden (Groningen)
Geplaatst: 5 februari 2023

Dominee Peter Israël was verbonden met gemeente de Biezen ten tijden van het samengaan met de Gereformeerde kerk. Zo ontstond de Protestantse Gemeente Oudewater (PGO). Op zondag 26 februari a.s. neemt zij afscheid in haar huidige gemeente in Uithuizermeeden (Groningen) zij gaat met emiraat.
Hier kunt u de uitnodiging lezen.
 
2e collecte 5 februari 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan - vaktraining voor jongeren 2e collecte 5 februari 2023 Kerk in Actie Werelddiaconaat Pakistan - vaktraining voor jongeren
Geplaatst: 2 februari 2023

Op 2 februari is het 70 jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nu nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
 
lees meer »
 
Lees de Lees de
Geplaatst: 27 januari 2023
Februari 2023
 
Xpeditie on Tour 2023 Xpeditie on Tour 2023
Gewijzigd: 20 janauari 2023 Klik op bovenstaande poster voor een leuk promotie spotje.

Opgeven voor dit event kan via deze link
lees meer »
 
EO-Jongerendag op 3 juni a.s. Ga je mee? EO-Jongerendag op 3 juni a.s. Ga je mee?
Geplaatst: 27 januari 2023Kijk hier voor een grotere afbeelding
 
Studio West stopt! Studio West stopt!
Geplaatst: 12 januari 2023

Wegens onvoldoende animo is besloten om, in ieder geval voor dit seizoen, te stoppen met Studio West. Wellicht nog weer in een volgend seizoen.
Tjabel Nieuwenhuizen en David Geurts.
 
Herdertjestocht op kerstavond Herdertjestocht op kerstavond
Geplaatst: 27 december 2022

De leiding van de kinderkerk organiseerde afgelopen kerstavond een herdertjestocht voor de kinderen i.p.v. een kinderkerstfeest in de kerk. Wilt u de foto's van deze leuke tocht bekijken? kijk dan hier.

 
Begrotingen 2023 van CvK (PGO) en Diaconie Begrotingen 2023 van CvK (PGO) en Diaconie
geplaatst: 12 december 2022

Het einde van het jaar begint te naderen dus zijn de penningmeesters van zowel de Diaconie als het CvK de afgelopen weken bezig geweest de begrotingen voor 2023 op te stellen. Zoals gebruikelijk worden de verkorte begrotingen met bijbehorende toelichting gepubliceerd op onze website.

Begroting CvK

Begroting Diaconie

Indien u vragen heeft over (één van) de begrotingen dan kunt u contact opnemen met de betreffende penningmeester: Diaconie  dhr. Rob Kasbergen - email of CvK  dhr. Peter Schippers - email.
 
Nieuw Avondmaalsstel Nieuw Avondmaalsstel
Geplaatst: 21 november 2022

Zoals u weet gebruiken wij sinds het uitbreken van de Corona epidemie tijdens het Heilig Avond maal de kleine plastic disposable bekertjes. Nu de Corona wat op zijn retour lijkt te zijn rees bij ons als diaconie de vraag: Wat gaan we doen? Terug naar het drinken uit de zelfde beker kon volgens ons niet meer maar  het weggooien van al die plastic bekertjes is niet bepaald duurzaam en milieu bewust te noemen. Waarschijnlijk zijn er meer kerken met dit vraagstuk en is er misschien al wel een oplossing.
 
We zijn gaan zoeken naar kleine glaasjes voor gebruik tijdens het Heilig avondmaal maar vonden echter veel meer!
Een mooie set  bestaande uit een schaal, glaasjes en een stolp om het geheel af te dekken.
Wij waren blij verrast,  hebben zo’n set besteld en meegenomen naar de laatste kerkenraadsvergadering.
Ook de kerkenraad was enthousiast en zo werd er besloten tot de aankoop van twee nieuwe Avondmaal sets.


 
Op 4 december a.s. is er weer een viering van het Heilig Avondmaal, daar zullen wij de nieuwe avondmaal sets voor het eerst in gebruik nemen. U bent van harte uitgenodigd!
 
Bericht over energiekosten van de PGO voor het jaar 2023 Bericht over energiekosten van de PGO voor het jaar 2023
Geplaatst: 13 november 2022

In de Ontmoeting van november heeft u al kunnen lezen dat het College van Kerkrentmeesters (CvK)
zich grote zorgen maakt over de nieuwe energieprijzen voor 2023.

De PGO betrekt elektra en gas van het collectief Energie voor Kerken.
Het bestaande contract loopt af eind december 2022.
De nieuwe prijzen, die ingaan per 1 januari 2023, zijn bekend en op basis van de verbruikscijfers van de afgelopen jaren komen we voor 2023 uit op een verhoging van ca. € 3000,-  voor elektra en  voor ca. € 21000,- voor gas.

Totaal een verhoging van € 24000,- per jaar voor ons kerkgebouw met Zalencentrum.

Maatregelen nemen is dus hard nodig.
De kerkzaal en het Zalencentrum hebben bijna overal enkel glas, geen spouwmuurisolatie en geen dak- of vloerisolatie. Op het dak liggen een aantal zonnepanelen.

Er is een werkgroep energiebesparing  PGO gevormd en die is aan de slag gegaan.
lees meer »
 
Doopviering Lisa José Verweij Doopviering Lisa José Verweij
Geplaatst: 21 oktober 2022

In een mooie viering werd op zondag 16 oktober gedoopt Lisa José Verweij, dochter van Alexander en Robert-Jan en zusje van grote broer Lukas. Nogmaals onze gelukwensen aan de ouders.Kijk voor meer foto's in het fotoalbum
 
Foto's startzaterdag Foto's startzaterdag
geplaatst: 21 september 2022Foto's van de gemeentevergadering over het nieuwe beleidsplan en van de diverse activiteiten vanwege start nieuw kerkelijk seizoen staan in het fotoalbum.
 
Frisse start Frisse start
geplaatst: 4 augustus 2022Reageer bij één van de commissieleden of via frissestart@protgemoudewater.nl.
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 15 februari 2022

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Digitaal loket Digitaal loket
Aan dit loket kunt u:
- de wekelijkse collecten overmaken
- collectebonnen bestellen en direct betalen
- algemene gift doen
- bijdrage overmaken voor de solidariteitskas
- bijdrage overmaken voor de KerkTV, ZWO, 
  bloemencommissie en andere doelen

Betalingen kunt u doen met iDEAL. Vertrouwd en wel net zo makkelijk!

Naar het digitale loket   
 
Collectebonnen Collectebonnen
Geplaatst: 9 februari 2022

Vanaf 2005 maken wij gebruik van collectebonnen a € 17.50 per vel, in 2015 kwamen daar de bonnen van € 22.50 per vel bij. Inmiddels hebben de bestelde bonnen van € 22.50 een beduidend groter aandeel dan de bonnen van € 17.50  Reden waarom het CvK heeft besloten om de uitgifte van de bonnen € 17.50 per
01-05-2022 te beëindigen of zolang de voorraad strekt. De bonnen die u na deze datum nog in bezit heeft kunnen uiteraard nog wel gebruikt worden. Bij voorkeur bonnen bestellen via onze website www.protgemoudewater.nl/digitaal_loket, indien niet mogelijk dan overmaken naar NL14 RABO 0352351721 o.v.v. collectebonnen en uw naam en adres.
 
Kinderfonds Mamas Kinderfonds Mamas
geplaatst: 1 januari 2022In Zuid-Afrika groeien nog altijd meer dan tien miljoen kinderen op in armoede. Voor zeker 33 procent van deze kinderen is de armoede extreem. Zij moeten zien te overleven in de harde realiteit van honger, uitzichtloosheid, geweld en verwaarlozing. Geef deze kinderen een eerlijke kans. Maar … verspreid over heel Zuid-Afrika staan ruim 2.200 indrukwekkende, sterke vrouwen op voor de kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het gevecht met armoede aan. De MAMAS zijn veelal 10 of 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg omdat ze de situatie niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk. Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en veel liefde. Verspreid over heel Zuid-Afrika. 
 
lees meer »
 
Bijbelleesrooster NBG januari 2022 Bijbelleesrooster NBG januari 2022
Geplaatst: 21 december 2021
Zoals we hebben beloofd in de laatste Ontmoeting december 2021/januari 2022 is hierbij het Bijbelleesrooster van januari 2022 te vinden.
Veel leesplezier, de redactie Ontmoeting.
 
 
Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app
geplaatst: 26 april 2020

Klik hier om uw kerkcollecten via iDEAL over te maken of via de Apostel app die u kunt installeren op tablet of smartphone. Namens de betrokken instanties hartelijk dank voor uw gaven.
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.