Pastoraat nieuwe opzet Pastoraat nieuwe opzetTijden veranderen zoals de maatschappij, het werk, de kerk, de omgang met elkaar.
Vandaar dat de sectie ouderlingen hun opzet hebben aangepast.

Wij werken nu met een centraal meldpunt, het PCP (Pastoraal Contact Punt) waar ieder gemeentelid een vraag kan neerleggen voor een bezoek voor zichzelf of een ander. Hierna wordt er binnen het PCP overlegt of er een ouderling, contactpersoon of de predikant naar toe zal gaan.

Op deze manier werken wij efficiënter; ook het feit dat we een tekort aan ouderlingen hebben, speelt zeker mee. We hopen dan ook in de toekomst aan alle aanvragen te kunnen blijven voldoen. We blijven ons hier zeker voor inspannen!

Wij zijn als volgt onderverdeeld:

  • Via twee telefoonnummers
  • Via een vast emailadres
  • Na de dienst door het aanspreken van de dienstdoende ouderlingen


De gegevens van het PCP zijn een vast onderdeel van de nieuwsbrief, de Ontmoeting en op de website Dit PCP verzoekt, afhankelijk van de vraag, een contactpersoon, ouderling of predikant contact op te nemen. Deze persoon zal dan ook het contact blijven onderhouden zolang dit gewenst is. U kunt een pastoraal bezoek aanvragen voor uzelf, maar u kunt dit ook voor een ander doen. Liefst wel na overleg met de persoon voor wie u een verzoek wil indienen.

Het pastoraatsteam bestaat uit de predikant, ouderlingen, contactpersonen en een diaken. Zij dragen zorg voor het individuele pastoraat. Maar nog meer gaat de nadruk liggen op het groepspastoraat. Te denken valt aan de ontmoetingsgesprekken (groothuisbezoek), pastoraatsavonden, enz.

Maar wie er ook op bezoek komt, het is altijd iemand van het pastorale team!
 

terug