ZWO/KerkinActie ZWO/KerkinActie


 

Wie zijn wij?

Wij zijn vijf enthousiaste leden van de PGO die zich inzetten voor onze “verre naasten”.

 • Anneke Jongerius, voorzitter
 • Ied van Baren, secretariaat / financiën
 • Ria van den Heuvel, algemeen lid
 • Karin de Goeij, algemeen lid
 • Carla Swijnenburg, algemeen lid
 

Hoe zetten wij ons in voor onze “verre naasten”?

Wij ondersteunen de projecten van Kerk in Actie die op de landelijke planning voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking staan.

 War Child is het nieuwe project van de ZWO/KiA commissie.


Nadat we de organisatie Stichting Kinderfonds MAMAS succesvol financieel te hebben ondersteund waren we als commissie toe aan een nieuwe uitdaging.

Er is gekozen voor War Child. Zij zetten hen in voor een beter leven van honderdduizenden kinderen in oorlog. Ze helpen hen met het verwerken van hun ingrijpende ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en het opbouwen van zelfvertrouwen. Zee zorgen ervoor dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren.

Voor meer informatie over dit mooie initiatief ga dan hier naar de website van War Child. 

Hoe vragen wij in onze gemeente aandacht voor de problematiek van onze naasten?

 • Op diverse manieren kondigen we collectes aan:
  • Posters in de hal van de kerk
  • Berichten op de nieuwsbrief
  • Berichten in de Ontmoeting
  • Kanselafkondigingen
  • Presentaties op de beamer
  • Berichten op de PGO-website
 • Samen met de (gast)predikant bereiden we in het voorjaar een werelddiaconaatsdienst voor en in het najaar een zendingsdienst
 • We doen mee met de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk in Nederland, een jaarlijkse actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen, met als thema de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie 
 • Eénmaal per jaar proberen we een vorming en toerustingsactiviteit met een onderwerp op het gebied van ZWO/KiA te organiseren.


Wat doen we nog meer?

 • Bij de uitgang van de kerkzaal hangen zendingsbusjes. De opbrengst hiervan gaat naar War Child
 • In de hal van de kerk staat naast de lectuurplank een ton voor postzegels, kaarten, lege cartridges en oude mobieltjes. De opbrengst is bestemd voor de zending.
   

Giften aan de commissie ZWO / KiA

Wilt u het werk van de commissie ZWO / KiA financieel ondersteunen, giften zijn van harte welkom en zullen door ons goed worden besteed. U kunt uw boekingen doen naar:

NL14RABO 03523.51.721 t.n.v. PGO te Oudewater
Let op: in omschrijving vermelden “gift voor ZWO KiA”

Elders op deze site treft u de mogelijkheid van voordelig schenken aan. Dit levert u voordeel op en/of wij zijn heel blij met dat voordeel. Kijkt u even onder “ANBI”
 
Lijkt het u/jou ook leuk om je voor onze verre naaste in te zetten of wil je meer weten, mail gerust naar  zwo-kia@protgemoudewater.nl

Kijk ook eens op de website www.kerkinactie.nl

 

 
 

 

terug