ZWO/KerkinActie ZWO/KerkinActie


 

Wie zijn wij?

Wij zijn vijf enthousiaste leden van de PGO die zich inzetten voor onze “verre naasten”.

 • Anneke Jongerius, voorzitter
 • Ied van Baren, secretariaat / financiën
 • Ria van den Heuvel, algemeen lid
 • Karin de Goeij, algemeen lid
 • een vacature
 

Hoe zetten wij ons in voor onze “verre naasten”?

Wij ondersteunen de projecten van Kerk in Actie die op de landelijke planning voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking staan.
 

Hoe vragen wij in onze gemeente aandacht voor de problematiek van onze naasten?

 • Op diverse manieren kondigen we collectes aan:
  • Folders op de stoelen
  • Posters in de hal van de kerk
  • Berichten op de nieuwsbrief
  • Berichten in de Ontmoeting
  • Kanselafkondigingen
  • Presentaties op de beamer
 • Samen met de predikant bereiden we in het voorjaar een werelddiaconaatsdienst voor en in het najaar een zendingsdienst
 • Eénmaal per jaar houden we een schrijfactie in samenwerking met Amnesty International
 • ITweemaal per jaar houden we in samenwerking met Kerk in Actie een acceptgiro actie voor de zending
 • Bij geïnteresseerde gemeenteleden bezorgen we driemaal per jaar het blad Vandaar. In dit blad wordt informatie gegeven over het werk van Kerk in Actie en de manier waarop het ontvangen geld voor projecten wordt besteed
 • Eénmaal per jaar organiseren we een V&T activiteit met een onderwerp op het gebied ZWO


Wat doen we nog meer?

 • Bij de uitgang van de kerkzaal hangen zendingsbusjes. De opbrengst hiervan gaat naar Mercy Ships >> www.mercyships.nl
 • In de hal van de kerk staat een ton voor postzegels, kaarten, lege cartridges en oude mobieltjes. De opbrengst is bestemd voor de zending.
   

Giften aan de commissie ZWO / KiA

Wilt u het werk van de commissie ZWO / KiA financieel ondersteunen, giften zijn van harte welkom en zullen door ons goed worden besteed. U kunt uw boekingen doen naar:

NL14RABO 03523.51.721 t.n.v. PGO te Oudewater
Let op: in omschrijving vermelden “gift voor ZWO KiA”

Elders op deze site treft u de mogelijkheid van voordelig schenken aan. Dit levert u voordeel op en/of wij zijn heel blij met dat voordeel. Kijkt u even onder “ANBI”
 
Lijkt het u/jou ook leuk om je voor onze verre naaste in te zetten of wil je meer weten, mail gerust naar 

Kijk ook eens op de website www.kerkinactie.nl

 

 
 

 

terug