Werkgroep Kerk en Israël

Werkgroep Kerk en Israël
Wat beoogt de commissie en wat wil zij uitdragen? 
 
De Werkgroep Kerk en Israël is een commissie zoals elke andere kerkelijke commissie en bestaat officieel sinds 1982. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
  • de gemeente zo te dienen dat ze zich als gemeente van Jezus verbonden weet met het Joodse volk: Israël.
  • de banden die er zijn tussen Kerk en Israël levend te maken en te houden.
  • waakzaam te zijn tegen anti-semitisme en anti-judaïsme en oog te hebben voor de vervangingstheorie (substitutieleer) die nog regelmatig gebruikt wordt binnen de kerk(en).
  • de werkgroep weet zich gedragen gedragen door de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland, waarin o.m. staat: “ de kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël; zij zoekt het gesprek met Israël inzake het verstaan van de Heilige Geest en in het bijzonder betreffende de komst van het Koninkrijk van God “. 
De Werkgroep probeert hieraan gestalte te geven door:
  • mee te werken aan de Israël-zondag;
  • één of meerdere avonden een spreker uit te nodigen over een actueel onderwerp. Het kan gaan over de Joodse visie op de bijbel (OT en/of NT), over de Joodse feesten, de politieke situatie in Israël, enz.
  • een belangrijk onderdeel van het programma is de jaarlijkse excursie, waarin gezocht wordt naar het heden en/of verleden van het Jodendom. Zo is Amsterdam enkele malen bezocht, het voormalige kamp Westerbork, Gouda en Alphen aan de Rijn, Culemborg, Buren, enz. Ook in onze eigen stad hebben we informatie gevonden over Joden die hier gewoond hebben.
  • In 2015 heeft Gunther Demnig drie Struikelstenen gelegd ter nagedachtenis aan de drie Joodse inwoners van Oudewater die in 1942 door de Duitsers zijn afgevoerd en vermoord
  • De werkgroepleden vinden het belangrijk om te studeren en te praten over de inhoudelijke kant van het werk van Kerk en Israël
De Kerk en Israël activiteiten worden aangeboden op een plezierige, speelse en intense manier. Zij beoogt de zintuigen te prikkelen zodat er altijd iets “te horen en te doen, te leren, te zien, te ruiken of te proeven” zal zijn.
 
Het enthousiasme van de werkgroepleden is groot. Misschien komt het wel omdat zij geïnspireerd worden door het levende Jodendom en door het Joodse volk dat nog steeds als ‘getuige van de Eeuwige’ in deze wereld aanwezig is!    
 
Meer informatie over de activiteiten vindt u in het programmaboekje 2018-2019 van V&T.
terug