Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad
08 feb 2023 Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad

Als kerkenraad willen we graag open en transparant zijn. Als u of jij belangstelling hebt om één of
meerdere vergaderingen bij te wonen dan kunt u contact opnemen met de scriba voor de agenda.
Gedurende de komende vergaderingen tot aan de zomer komen punten als beroepingscommissie,
beleidsplan, jaarverslagen van de commissies en de jaarrekeningen van het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen aan de orde.
Hierbij de data voor de vergaderingen van de komende maanden:

- 8 maart Kerkenraad
- 5 april Kleine Kerkenraad
- 10 mei Kerkenraad
- 7 juni Kerkenraad

Alle vergaderingen starten om 19.45 uur en vinden plaats in onze kerk. Voel u vrij om contact op te nemen voor de agenda,
Mieke Schippers, scriba (scriba@protgemoudewater.nl)

terug