Vacature Vacature
Bijgewerkt: 18 april 2024


Klik op bovenstaand om te vergroten.
 
 
Downloads Downloads
- PGO beleidsplan 2023-2027

- Profielschets predikant

- Informatiegids Protestantse Gemeente Oudewater

- Kennismakingsfilmpje
 
Updates Updates
Update 4 december 2023:
Wat kunnen dingen soms anders lopen dan je hoopt en verwacht. Nog maar kort geleden heeft u bericht gehad van de Kerkenraad, waarin is aangegeven dat het advies van de Beroepingscommissie is opgevolgd. De Beroepingscommissie heeft u dat ook bekend gemaakt. We zouden verder gaan met de aangedragen kandidaat. Vanuit de Kerkenraad is vervolgens contact opgenomen met de kandidaat om met elkaar kennis te maken. Vervolgens zijn we in aanloop naar het kennismakingsgesprek tot de conclusie gekomen dat deze kandidaat op dit moment toch niet de juiste match is voor onze gemeente. Daarom heeft de kerkenraad besloten niet met de kandidaat verder te gaan. Een pijnlijke en verdrietige beslissing.

In de afgelopen dagen is veelvuldig contact geweest binnen de Kerkenraad en met de Beroepingscommissie. Ook is ds. Kees Burger (consulent in het beroepingswerk) om advies gevraagd. We hebben steeds de ontwikkelingen met elkaar besproken in alle openheid. We hadden dit met elkaar zo graag anders gewild en de Kerkenraad wil veel dank en waardering uitspreken naar de Beroepingscommissie, die haar werk uitstekend doet. De beroepingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat

Laten we elkaar blijven vasthouden en erop vertrouwen dat het goed komt, dat er een kandidaat
gevonden wordt die in onze gemeente aan de slag kan. We vragen God om hulp hierbij.
Namens de Kerkenraad, Esther Brouwer-van Vliet

Update 27 oktober 2023:
We zijn ver gevorderd met één kandidaat en eind oktober gaan we als beroepingscommissie een besluit nemen. Indien dit besluit positief is en leidt tot een voordracht, zullen wij hierover een advies aan de kerkenraad geven. In dit advies zullen wij onze keuze verantwoorden in het licht van de profielschets en de vacaturetekst. De kerkenraad zal dan een definitief besluit nemen en de gemeente inlichten. Nog even geduld dus.
We zullen u gedurende het proces zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd één van de voorzitters benaderen. Zoals u zult begrijpen, hebben wij te maken met privacygevoelige zaken, waardoor het voor kan komen dat wij niet alle vragen kunnen/mogen beantwoorden.

Wij hebben nu wel alvast een vraag aan u: Kent en/of weet u misschien een predikant die beroepbaar is én waarvan u denk dat deze geschikt is als predikant voor onze gemeente? Dan horen wij graag voor 1 mei de naam van die persoon en waarom u die geschikt acht. We kunnen deze dan meenemen in de oriënterende fase waarin we ons nu bevinden.

De naam kunt u mailen naar: beroepingscommissie@protgemoudewater.nl.
Uiteraard kunt u de naam ook telefonisch of per Whatsapp doorgeven aan Jacoline (06-53216137) of José (06-42208646).
 
Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Gewijzigd: 29 juni 2023


Als kersverse beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit: Jacoline Krabbendam, Judith Verwey, Joke Weerstand, Jorn Bleijs, Coroline de Ruiter, Chris Scherpenzeel, Ria Brandenburg, José van Steenbergen. Jacoline en José zullen het (duo)voorzitterschap op zich nemen en Judith het secretariaat.

De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

We zullen u gedurende het proces zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd één van de voorzitters benaderen. Zoals u zult begrijpen, hebben wij te maken met privacygevoelige zaken, waardoor het voor kan komen dat wij niet alle vragen kunnen/mogen beantwoorden.

De beroepingscommissie is bereikbaar per e-mail: beroepingscommissie@protgemoudewater.nl.