Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Veertigdagentijdkalender Veertigdagentijdkalender
 
Symbolische schikkingen 40-dagentijd en Pasen Symbolische schikkingen 40-dagentijd en Pasen
Gewijzigd: 23 februari 2024

Vanaf zondag 18 februari jl. zijn deze bloemschikkingen te zien in onze kerk. Hieronder leest u een toelichting.

Voor deze 40-dagentijd 2024 zijn de teksten zijn overgenomen uit het oecumenisch leesrooster en sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’. Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.”

Bloemschikking 25 februari 2024, zondag Reminiscere.Meditatieve tekst:
 
Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.


 
lees meer »
 
Lees de Lees de
Geplaatst: 23 februari 2024
Maart 2024
 
Vakanties met aandacht Vakanties met aandacht
Geplaatst: 14 februari 2024Het Vakantiebureau (www.hetvakantiebureau.nlorganiseert  dit jaar weer “Vakanties met aandacht”. Dit zijn vakanties voor senioren en mensen met een zorgvraag.

De vakanties onderscheiden zich door de sfeer, de 
gastvrijheid, de gezelligheid en de wederzijdse verbondenheid tussen gast en vrijwilliger. De vrijwilligers (aanmelden als vrijwilliger is ook mogelijk)  zorgen er dan voor, dat het u aan niets ontbreekt. Tijdens de vakantie bent u vrij om te doen wat u wilt. U kunt er alleen op uit trekken, georganiseerde activiteiten bijwonen of samen met andere gasten iets ondernemen. Alle vakantieweken hebben een open, protestants-christelijk karakter. Dat is terug te vinden in de aanwezigheid van een pastor, tijdens iedere week.

 
lees meer »
 
Paasgroetenactie 2024 Paasgroetenactie 2024
Geplaatst: 8 februari 2024

Schrijf ook mee door een groet én uw/jouw naam op een (dubbele) kaart te zetten!Zondag 11 februari 2024, liggen op de tafels in de hal van de kerk deze kaarten.
Voor meer info zie de Ontmoeting van februari 2024 onder de rubriek commissies.
Alvast dank voor uw medewerking.

De ZWO/KiA-commissie
 
Wintermaaltijd 2024 Wintermaaltijd 2024
Geplaatst: 6 februari 2024

Zaterdag 2 maart is er weer een wintermaaltijd. Een maaltijd waarbij we in een ontspannen sfeer elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van heerlijke winterse gerechten.
Voorafgaand aan de maaltijd organiseren we ook weer een speelse activiteit die we nog even als verrassing houden!
Natuurlijk is er daarnaast ook de mogelijkheid om onder het genot van een drankje even bij te praten.
De inloop hiervan is van 16:30 -17:00 uur. We zullen om 17:00 uur starten.  De maaltijd zal om ongeveer 18:30 uur beginnen.


  PGO wintermaaltijd 2020

De kosten zijn €15,- per persoon, dit is inclusief de 1e drankconsumptie. Voor kinderen gratis.
De opbrengst (na aftrek van onkosten) is voor “Inlia”  https://www.inlia.nl/nl/home

Opgeven kan tot en met uiterlijk maandag 26  februari via dit formulier.
 
Bevestiging en vertrek ambtsdragers Bevestiging en vertrek ambtsdragers
Geplaatst: 29 januari 2024

Op zondag 28 januari werden tijdens een feestelijke dienst de nieuwe ambtsdragers bevestigd door ds. Ds. J.H. Brederoo-Reitsma uit IJsselstein  De Kerkenraad is heel blij en dankbaar dat Leonie van den Brink en Niek Hokken zijn bevestigd als diaken. Wij wensen hun Gods zegen toe bij hun werkzaamheden. 
We namen in deze dienst afscheid van diakenen Marian en Rob Kasbergen en Arjan Verweij en jeugd-ouderling Martine den Butter. Hartelijk dank voor het vele werk dat jullie voor onze gemeente verricht hebben. 

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum. (foto's gemaakt door Jaap de Wit)
 
Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024
Geplaatst: 9  januari 2024

“Ik mag er zijn wie ik ben.” “Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze Gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben.Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het (digitale) toezeggingsformulier ruimhartig in.

Houdt uw brievenbus en e-mail in de gaten voor meer informatie. 

Actie Kerkbalans 2024 is van zondag 14 januari tot zondag 28 januari.

Bram Verweij en Mieke van Soelen, coördinatoren Kerkbalans
 
Gespreksgroep 25-34 jarigen Gespreksgroep 25-34 jarigen
Bijgewerkt: 2 januari 2024

Bijeenkomsten 1ste halfjaar 2024:
donderdag 18 januari.
donderdag 1 februari 
donderdag 7 maart
donderdag 4 april
donderdag 6 juni

Tijd:  20.00- 21.15 uur

Voor meer informatie: Alexander Verweij-van Kempen, E-mail lexusabc@hotmail.com

 
 
War Child War Child
Geplaatst: 2 januari 2024

Per 1 januari 2024 is dit het doel van onze zendingsbusjes. 
Het logo van War Child bestaat uit een vierkant met de woorden 'War' en 'Child'. Het woord 'War' is dikgedrukt en symboliseert de enorme impact van oorlog en conflict op kinderen. 'Child' - in speelse, kinderlijke letters - laat de creativiteit én veerkracht van kinderen zien. Als organisatie proberen wij letterlijk oorlog en kinderen te scheiden - dat is de rode draad in hun werk. War Child Holland is opgericht door de Nederlandse Willemijn Verloop op 9 oktober 1995. 
 
lees meer »
 
Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Bijgewerkt: 4 december 2023


Als beroepingscommissie willen wij ons graag aan u voorstellen. De commissie bestaat uit: Jacoline Krabbendam, Judith Verwey, Joke Weerstand, Jorn Bleijs, Coroline de Ruiter, Chris Scherpenzeel, Ria Brandenburg, José van Steenbergen. Jacoline en José zullen het (duo)voorzitterschap op zich nemen en Judith het secretariaat.

De komende tijd zullen wij op zoek gaan naar een nieuwe predikant voor onze gemeente.

Update 4 december:
Wat kunnen dingen soms anders lopen dan je hoopt en verwacht. Nog maar kort geleden heeft u bericht gehad van de Kerkenraad, waarin is aangegeven dat het advies van de Beroepingscommissie is opgevolgd. De Beroepingscommissie heeft u dat ook bekend gemaakt. We zouden verder gaan met de aangedragen kandidaat. Vanuit de Kerkenraad is vervolgens contact opgenomen met de kandidaat om met elkaar kennis te maken. Vervolgens zijn we in aanloop naar het kennismakingsgesprek tot de conclusie gekomen dat deze kandidaat op dit moment toch niet de juiste match is voor onze gemeente. Daarom heeft de kerkenraad besloten niet met de kandidaat verder te gaan. Een pijnlijke en verdrietige beslissing.

In de afgelopen dagen is veelvuldig contact geweest binnen de Kerkenraad en met de Beroepingscommissie. Ook is ds. Kees Burger (consulent in het beroepingswerk) om advies gevraagd. We hebben steeds de ontwikkelingen met elkaar besproken in alle openheid. We hadden dit met elkaar zo graag anders gewild en de Kerkenraad wil veel dank en waardering uitspreken naar de Beroepingscommissie, die haar werk uitstekend doet. De beroepingscommissie gaat op zoek naar een nieuwe kandidaat

Laten we elkaar blijven vasthouden en erop vertrouwen dat het goed komt, dat er een kandidaat
gevonden wordt die in onze gemeente aan de slag kan. We vragen God om hulp hierbij.
Namens de Kerkenraad, Esther Brouwer-van Vliet
lees meer »
 
Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar Nieuw beleidsplan 2023-2027 beschikbaar
Geplaatst: 11 maart 2023

In samenwerking met Else Roza, gemeenteadviseur, heeft de beleidsplancommissie haar werkzaamheden afgerond.
Met de hulp van een klankbordgroep en de input van gemeenteleden is het tot stand gekomen.
Het is een plan waarmee we een frisse start kunnen maken en vooral een werkdocument voor de komende vijf jaar.   
In de kerkenraad van woensdag 8 maart 2023 is het beleidsplan 2023-2027 goedgekeurd. 

Klik op deze link voor het beleidsplan

De beleidsplancommissie,
Esther Brouwer, 
Nico de Groot,
Mieke Schippers,
Leo Smit,
Hans van Zijl,
Cisca Zwiep
 
Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad

Geplaatst: 8 februari 2023

Wist u dat u als gemeentelid de kerkenraadsvergaderingen bij kunt wonen? In onze plaatselijke
regeling is dat als volgt beschreven:

“Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden toegelaten, tenzij de
kerkenraad heeft besloten een zaak in beslotenheid te behandelen. Gemeenleden en vrienden kan
naar hun mening worden gevraagd en zij kunnen meepraten en meedenken. Besluitvorming blijft
voorbehouden aan door de gemeente gekozen ambtsdragers”.

 

lees meer »
 
Frisse start Frisse start
geplaatst: 4 augustus 2022Reageer bij één van de commissieleden of via frissestart@protgemoudewater.nl.
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 15 februari 2022

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.