Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Kerkvieringen alleen online te volgen tot nadere aankondiging Kerkvieringen alleen online te volgen tot nadere aankondiging
gewijzigd: 4 maart 2021

Update 4 maart: Helaas tot nadere aankondiging zijn de kerkvieringen alleen online te volgen.

"Voorzichtig aan"
Deze week zijn er kleine versoepelingen doorgevoerd in de maatschappij. De kinderen mogen weer naar school en ook de jongeren mogen gelukkig weer wat meer. De PKN heeft het advies gegeven om in de kerkdiensten weer mensen toe te gaan laten en ook het zingen door enkele voorzangers vinden zij  weer verantwoord.

Het crisiscomité en de kerkenraad zijn in beraad hoe dit voor onze gemeente veilig en verantwoord kan. Voorlopig kiezen we de voorzichtige route, vooral omdat de situatie met de besmettingen nog helemaal niet zo gunstig is. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd, zal gekeken worden hoe voorspoedig de openstelling van de kerk zal kunnen gaan. Tot die tijd ‘ontmoeten’ we elkaar online (of bij het boodschappen doen of tijdens een wandeling...)

Heeft u vragen, ideeën of behoefte aan praktische ondersteuning, dan bent u van harte welkom om dit te laten weten. Wij zullen proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Cisca Zwiep diaconie@protgemoudewater.nl
 
40 dagentijd week 2: 28 februari - 6 maart: De dorstigen laven. 40 dagentijd week 2: 28 februari - 6 maart: De dorstigen laven.
geplaatst: 26 februari 2021


Bij de liturgische schikking in de kerk: “Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levend water’. De glazen op de ronde spiegel worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde”.


De dorstigen laven. ‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken’: Mattheüs 25:35. Dit is de aangedragen tekst: “Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld”.De weekactie vastenkaart is: volwassenen: laat dat wijntje even staan, drink een week geen alcohol. Kids: geen limonade, maar water of thee drinken. Veel inspiratie gewenst door de werken van barmhartigheid en het project ‘Zuid-Afrika ‘ik ben er voor jou’ - een toekomst voor kansarme kinderen’ waar we voor sparen.
 
40-dagen Kalender 40-dagen Kalender
 
Lees de Lees de
Geplaatst: 25 februari 2021
Maart 2021
 
Kinderkerk Kinderkerk
gewijzigd: 25 februari 2021

Hallo jongens en meisjes,

Wees welkom bij de kinderkerk online!
 Om de kinderkerk niet helemaal te hoeven missen hebben we op deze website een speciale kinderkerk pagina gemaakt. Deze pagina wordt elke week bijgewerkt door de leiding van de kinderkerk en op deze pagina vinden jullie de uitleg van verhaaltjes, werkjes, linkjes naar muziek en nog meer. Het verhaal en de werkjes voor a.s. zondag 28 februari staan online.

 
Veel plezier met deze kinderkerk pagina!
 
40dagentijd 17 februari – 3 april 2021 “Ik ben er voor jou” zeven keer barmhartigheid 40dagentijd 17 februari – 3 april 2021 “Ik ben er voor jou” zeven keer barmhartigheid
geplaatst: 13 februari 2021
Wie doet er mee met de activiteiten in de 40dagentijd?


In onze Ontmoeting februari 2021 was in het voorwoord ‘#ik ben er voor jou’ te lezen over het op weg gaan naar het eerst volgende christelijk feest: Pasen en dit thema van Kerk in Actie.
In Mattheüs 25: 35, 36 wordt gesproken over 6 werken. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken. Pas in 1207 was er sprake van 7 werken toen paus Innocentius III aan de 6 werken het begraven van de doden toevoegt. Max Lucado zegt: “Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen.” In Mattheüs 25: 40 lezen we immers: ‘Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan’.
Kerk in Actie heeft ook weer een 40dagentijdkalender uitgegeven.

U kunt hier via iDEAL uw bijdrage overmaken.
lees meer »
 
Visitatie Visitatie
geplaatst: 12 februari 2021

Beste gemeenteleden,
Hieronder staat een bericht van de visitatoren dat wij op 09-02-2021 hebben ontvangen. Het is erg vervelend dat het proces, door omstandigheden, nog langer blijft doorlopen. De kerkenraad gaat zich nu beraden welke vervolgstappen nu al in gang gezet kunnen worden en welke moeten wachten tot de visitatie is afgerond.
lees meer »
 
Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021
gewijzigd: 12 februari 2021


We zijn druk bezig met de laatste loodjes van Kerkbalans. Nog niet alles is binnen maar het eindresultaat lijkt, onder de gegeven omstandigheden, bemoedigend. Zodra we concrete bedragen kunnen noemen, hoort u van ons.
 
Bevestiging en vertrek ambtsdragers/ contactpersonen 2021 Bevestiging en vertrek ambtsdragers/ contactpersonen 2021
Afgelopen zondag 31 januari namen we afscheid van ambtdragers en contactpersonen. Maar er werden ook 4 ambtsdragers bevestigd. U kunt hier de foto's bekijken.

 
40dagentijd kalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’ 40dagentijd kalender 2021 ‘Ik ben er voor jou’
geplaatst: 28 januari 2021


Op 17 februari a.s. begint de 40dagentijd. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. De veertigdagentijdkalender “Ik ben er voor jou’ daagt ons uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen aan de hand van deze zeven werken van barmhartigheid. Voor iedere dag een bijbeltekst, een vraag om over na te denken of een oproep om aan de slag te gaan, afgewisseld met een vastentip, gedicht, lied of quote. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood.

Een gratis exemplaar is aan te vragen via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender .
 
Open Kerk tot nader order opgeschort Open Kerk tot nader order opgeschort
geplaatst: 2 januari 2021De wekelijkse ‘Open Kerk’ sessies van onze predikant op dinsdagmorgen en donderdagmorgen in ons kerkgebouw zijn tot nader order opgeschort. Dit i.v.m. ziekte van onze predikant.

Het duurt al een hele tijd dat de kerkgang beperkt is, het maximum dat we haalden was 90 personen op zondag. Maar voor veel mensen voelde het niet goed om naar de kerk te komen, toch het risico van corona. Daardoor zijn sommige mensen al vanaf maart niet meer in de kerk geweest. Daarom wordt tweemaal per week de mogelijkheid geboden om door de week even naar de kerk te komen. 

Weet u welkom! Iedere dinsdag- en donderdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur: Open Kerk
lees meer »
 
Vastgestelde begrotingen 2021 Vastgestelde begrotingen 2021
geplaatst: 19 december 2020

De vastgestelde begroting 2021(uitgebreide versie) van de PGO kunt u vinden op de CvK pagina en die van de diaconie op de diaconie pagina.

Voor vragen over de begroting van de PGO kunt u terecht bij de 1e penningmeester Peter Schippers via email. Voor vragen over de begroting van de diaconie kunt u terecht bij de penningmeester van de diaconie via email.
 
Dopen Max Verdouw Dopen Max Verdouw
geplaatst: 14 december 2020

Op zondag 13 december jl. is in een mooie viering gedoopt Max Rederis Verdouw. Onze gelukwensen aan de doopouders.Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
Coronamaatregelen Coronamaatregelen
geplaatst 10 november 2020

N.a.v. de vergadering van de coronawerkgroep, zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd omtrent de nieuwe maatregelen. Deze kunt u hier lezen. Onderaan deze pagina staan de downloads met de desbetreffende documenten.
 
Foto's doopdienst Jurre en Kelyn Foto's doopdienst Jurre en Kelyn
Geplaatst 3 november 2020


Doopdienst 1 november 2020
Deze zondag werd er voor het eerst weer gedoopt sinds dat het coronavirus uitbrak. Arjan en Judith Verwey-Lakerveld lieten hun zoontje Jurre Gijsbertus dopen; Chris en Nancy Scherpenzeel-van Egdom hielden hun dochtertje Kelyn ten doop. Hoewel er maar een klein aantal mensen aanwezig mocht zijn, was het een heel feestelijke dienst. Dat werd versterkt doordat de dopelingen al behoorlijk groot waren (zo’n 10 maanden) en weer op eigen manier reageerden op het dopen. Vooral de kleine Jurre leek gefascineerd te zijn door de kleurrijke doopvont, die we deze zondag voor het eerst gebruikten. 

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum
 
Foto's gezamenlijke belijdenisdienst Foto's gezamenlijke belijdenisdienst
geplaatst: 2 november 2020Zondag 25 oktober was er in de Grote of Sint-Michaëlskerk een gezamenlijke belijdenisdienst met de Hervormde Gemeente Oudewater.  Vanuit onze gemeente hebben Esther Brouwer-van Vliet, Bert Bultema en Margot Kwakernaak belijdenis gedaan en Bert werd ook gedoopt. De andere deelnemers uit de Hervormde Gemeente waren: Kees den Hartog, Johan Eikelenboom, Johan en Nynke Maaijen, en Peter en Monny Biemans. 

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 21 oktober 2020

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Aangescherpte coronamaatregelen Aangescherpte coronamaatregelen
geplaatst: 6 oktober 2020


Ongetwijfeld hebt u de afgelopen dagen in het nieuws gehoord dat er uitgebreid overleg is geweest tussen de overheid en de vertegenwoordigers van kerkgenootschappen. Er zijn nieuwe beperkende maatregelen voor de kerken, bedoeld om te voorkomen dat het aantal besmettingen verder toeneemt. Met pijn in het hart, maar overtuigd van het belang van deze dringende adviezen, adviseert de Protestantse Kerk in Nederland aan alle gemeenten deze richtlijnen van de overheid ter harte te nemen. De maatregelen die gisteren zijn ingegaan hebben betrekking op de kerkdiensten in oktober, en komen bovenop de al geldende maatregelen van reserveren, handen ontsmetten, wegblijven als u klachten hebt, enz.
lees meer »
 
Foto's overstapviering Foto's overstapviering
geplaatst: 6 oktober 2020Foto's van de overstapviering kunt u bekijken in ons fotoalbum.
 
Foto's start van het jeugdwerkseizoen Foto's start van het jeugdwerkseizoen
geplaatst: 28 september 2020

Beste gemeenteleden,

Hier kunt u de foto's bekijken die zaterdagmiddag 26 september jl. gemaakt zijn tijdens de startactiviteiten van het jeugdwerk.
 
Reserveren plaatsen kerkdiensten Reserveren plaatsen kerkdiensten
geplaatst: 28 juni 2020


‘Wennen doet het eigenlijk niet’
Het hoeft niet verkeerd te zijn dat dingen anders gaan dan we gewend zijn; het kan een verfrissende ervaring zijn. Maar wennen doet het eigenlijk niet dat je bijvoorbeeld niet naast elkaar mag zitten en een plaats toegewezen krijgt. Regelmatig staan we net iets te dicht bij elkaar, hoe goed je ook probeert op te letten. Misschien is het maar goed ook, dat het niet went. Dan blijven we opletten en houden we elkaar scherp. U bent van harte welkom om de dienst in levenden lijve mee te beleven. Wel verzoeken wij u om niet te komen als u klachten heeft of als u net terug bent uit een risicogebied. U kunt dan de dienst online volgen. Heeft u vragen, hulp nodig of speciaal verzoek, schroom niet om contact op te nemen. Met elkaar vinden we vast een oplossing.
 
Reserveren kan op drie manieren:
1. via het online reserveringssysteem en dit heeft de voorkeur, klik hier om online te reserveren 
2. via een mail naar scriba@protgemoudewater.nl 
3. of door de scriba te bellen: 0348 – 563163

Aanmelden kan vanaf woensdagmorgen voor de dienst van aankomende zondag. En bij de scriba uiterlijk tot zaterdag 17.00 uur.

Om spreiding van aankomst te bereiken wordt gewerkt met tijdsloten (09.00-09.10 uur; 09.10-09.20 uur; 09.20-09.30 uur). Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging.
 
Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app
geplaatst: 26 april 2020

Klik hier om uw kerkcollecten via iDEAL over te maken of via de Apostel app die u kunt installeren op tablet of smartphone. Namens de betrokken instanties hartelijk dank voor uw gaven.
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.
 
Digitaal loket Digitaal loket
Aan dit loket kunt u:
- collectebonnen bestellen en direct betalen
- algemene gift doen
- bijdrage overmaken voor de solidariteitskas
- bijdrage overmaken voor de KerkTV, ZWO, 
  bloemencommissie en andere doelen

Betalingen kunt u doen met iDeal. Vertrouwd en wel net zo makkelijk!

Naar het digitale loket   
 
Project Hoop Project Hoop
geplaatst: 10 februari 2019

Stichting Hoop is het nieuwe project van de ZWO/KiA commissie.

Na een aantal jaren succesvol de organisatie Mercy Ships financieel te hebben ondersteund was de commissie toe aan een nieuwe uitdaging.

Er is gekozen voor Stichting Hoop die in 2016 is opgericht door een aantal Oudewaternaren. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in de sloppenwijken van Oeganda. Voor meer informatie over dit mooie initiatief ga dan hier naar de website van deze Stichting.
lees meer »