Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Boodschappen voor onze Oekraïnse gasten Boodschappen voor onze Oekraïnse gasten

Geplaatst: 15 mei 2022

Na de gulle fruit gift, waarvoor heel veel dank, komt er wederom een hulp vraag vanuit Tjonkie food aan de kerken. Dit keer wordt er gevraagd om houdbaar broodbeleg zoals b.v  hagelslag, blikjes leverpastei en hazelnoot- of chocolade pasta. Jam is er voldoende maar hagelslag komt er nooit binnen! Tevens is er een tekort aan zeep, shampoo, deodorant, tandpasta en douche/badschuim. 

De diaconie heeft besloten aan deze hulpvraag gehoor te geven en we hopen erop dat u deze actie ook wil steunen door één of meerdere van de gevraagde artikelen mee te nemen op: Zondag 22 Mei a.s.

In de hal van de kerk zal er een tafel klaar staan waar u de meegebrachte spullen kunt inleveren.

De eerste Oekraïnse mensen hebben inmiddels leefgeld gekregen en een aantal werken, maar er komen nieuwe mensen en er zijn ook andere mensen die onze steun hard nodig hebben!

 
Uitnodiging gemeenteavond donderdag 9 juni a.s. Uitnodiging gemeenteavond donderdag 9 juni a.s.
gewijzigd: 19 mei 2022

Afgelopen woensdagavond was er een bijeenkomst van de kerkenraad met het college van visitatoren. Het doel van de bijeenkomst was om een toelichting te geven aan de kerkenraad door de visitatoren op het recent verschenen visitatierapport van het Classicaal College van de Visitatie in Zuid-Holland. Alhoewel het rapport strikt vertrouwelijk is en in schriftelijke vorm uitsluitend bestemd voor de predikant en de kerkenraad zullen de adviezen in het rapport op donderdag 9 juni a.s. worden toegelicht aan de gemeenteleden tijdens een gemeenteavond voorgezeten door het college van visitatoren. Deze bijeenkomst in de Ontmoetingskerk zal om 20:00 uur aanvangen.

Graag nodigt de kerkenraad u dan ook uit om deze gemeenteavond te komen bijwonen!
lees meer »
 
Concept jaarrekening diaconie beschikbaar Concept jaarrekening diaconie beschikbaar
geplaatst: 10 mei 2022

De concept jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de Diaconie en de kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
Conform de goedkeuringsprocedure is de concept jaarrekening nu 2 weken beschikbaar voor inzage door gemeenteleden.
De verkorte versie van de jaarrekening is beschikbaar op de website,bereikbaar via deze link. De uitgebreide versie kan opgevraagd worden via r.kasbergen@hetnet.nl of telefonisch bij Rob Kasbergen 06-50237156.
Voor eventuele vragen over deze jaarrekening kunt u hem ook benaderen.

Als uiterlijk op vrijdag 27 mei as. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn geuit over deze concept jaarrekening dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekening aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland.
 
Concept jaarrekening PGO beschikbaar Concept jaarrekening PGO beschikbaar
geplaatst: 3 mei 2022

De concept jaarrekening 2021 van onze gemeente (Protestantse Gemeente Oudewater) is goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters en de kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Conform de goedkeuringsprocedure is de concept jaarrekening nu 2 weken beschikbaar voor inzage voor gemeenteleden.
De verkorte versie van de jaarrekening plus de uitgebreide toelichting zijn beschikbaar via deze link. De uitgebreide versie van de jaarrekening kan opgevraagd worden via een email naar penningmeester@protgemoudewater.nl of telefonisch bij onze 2e penningmeester Mw. Ied van Baren 06-20166991.
Voor eventuele vragen over de jaarrekening kunt u contact opnemen met dhr. Ko Jongerius (06-40090420) of dhr. Leo Smit (06-82383866).

Als uiterlijk op vrijdag 20 mei a.s. geen onoverkomelijke bezwaren vanuit de gemeente zijn geuit over de concept jaarrekening dan wordt het goedkeuringsproces afgerond en de jaarrekening aangeboden bij de landelijke organisatie van Protestantse Kerken in Nederland. 
 
Lees de Lees de
Geplaatst: 21 april 2022
Mei 2022
 
Nieuws van de visitatiecommissie Nieuws van de visitatiecommissie
Geplaatst: 29 april 2022

Geachte gemeenteleden,

Er is een brief verschenen van de visitatiecommissie voor de gemeente.
Kijk hier om de brief te lezen.
 
GEZOCHT! GEZOCHT!
Geplaatst: 3 maart 2022

Wie wil ons team van de kinderkerk komen versterken.
We zijn op zoek naar nieuwe leiding. Vind je het leuk om eens in de 6 a 8 weken, tijdens de dienst van het woord, uitleg te geven van een bijbel verhaal en er daarna nog een spelletje of korte creatieve activiteit te doen? Laat het ons weten. Voor de uitvoering van de kinderkerk worden we ondersteund door de materialen van kind op zondag.
Vind je het net als ons belangrijk dat er kinderkerk is tijdens de dienst, laat van je horen.
Groetjes Greet, Ingrid, Carolien, Mirjam, Cristi en Marleen.
Wil je meer informatie? Schroom niet en neem contact op met Martine den Butter goudbutter@gmail.com of 06-12375314
 
Foto's bevestiging van Elly Vliegenthart als seniorenouderling Foto's bevestiging van Elly Vliegenthart als seniorenouderling
Geplaatst: 16 maart 2022

Op zondagochtend 6 maart werd Elly Vliegenthart bevestigd als seniorenouderling. Het was een mooie viering en we wensen Elly succes in haar nieuwe ambt.Kijk hier voor meer foto's 
 
Doneren voor noodhulp in Oekraïne Doneren voor noodhulp in Oekraïne
Gewijzigd: 10 maart 2022

Bericht van de ZWO/KiA-commissie en de diaconie
Waar we bang voor waren, is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne. Met de Russische inval is alles heel onzeker geworden, voor ons allemaal. Dit betekent onbeschrijfelijk leed voor de mensen daar. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht voor het oorlogsgeweld. De verschrikkelijke beelden raken ons allemaal in ons hart. Mensen moeten in veiligheid, in vrijheid en in vrede kunnen leven. We leven met hen mee in deze inktzwarte tijd door samen te bidden voor vrede. Maar ook komen we in actie om de mensen in de Oekraïne te ondersteunen.
Hoe kunnen we helpen:
U kunt een gift overmaken, de volgende vier organisaties zijn allen ANBI geregistreerd:
- Kerk in Actie: ga naar onze PGO-website www.protgemoudewater.nl en de rubriek ‘laatste nieuws’
- Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag: NL08 INGB 0000 000555
- Rode Kruis: NL02 INGB 0000 005125
- Stichting Vluchteling: NL48 INGB 0000 000999.

         
 
Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne Kerk in Actie start noodhulp Oekraïne
geplaatst: 26 februari 2022Ga voor meer informatie en om te doneren naar de website van de landelijke PKN 

 
 
Appostel app Appostel app
geplaatst: 15 februari 2022

De nieuwe Appostel app is de vervanger van de Kerkgeld app, Klik hier voor meer informatie.

 
Digitaal loket Digitaal loket
Aan dit loket kunt u:
- de wekelijkse collecten overmaken
- collectebonnen bestellen en direct betalen
- algemene gift doen
- bijdrage overmaken voor de solidariteitskas
- bijdrage overmaken voor de KerkTV, ZWO, 
  bloemencommissie en andere doelen

Betalingen kunt u doen met iDEAL. Vertrouwd en wel net zo makkelijk!

Naar het digitale loket   
 
Collectebonnen Collectebonnen
Geplaatst: 9 februari 2022

Vanaf 2005 maken wij gebruik van collectebonnen a € 17.50 per vel, in 2015 kwamen daar de bonnen van € 22.50 per vel bij. Inmiddels hebben de bestelde bonnen van € 22.50 een beduidend groter aandeel dan de bonnen van € 17.50  Reden waarom het CvK heeft besloten om de uitgifte van de bonnen € 17.50 per
01-05-2022 te beëindigen of zolang de voorraad strekt. De bonnen die u na deze datum nog in bezit heeft kunnen uiteraard nog wel gebruikt worden. Bij voorkeur bonnen bestellen via onze website www.protgemoudewater.nl/digitaal_loket, indien niet mogelijk dan overmaken naar NL14 RABO 0352351721 o.v.v. collectebonnen en uw naam en adres.
 
Lied 872: Mashiti Amen Lied 872: Mashiti Amen
Geplaatst: 6 februari 2022

In de ZWO viering van zondag 6 februari was het door een technisch euvel helaas niet mogelijk om het mooie lied 'Mashiti Amen' (lied 872) gezongen door het Africa University Choir te laten horen. 

M.b.v deze link kan dat alsnog:  Mashiti Amen
872:1

Masithi
Amen, siyakudumisa.
Masithi
Amen, siyakudumisa,
Masithi
Amen, Bawo,
Amen, Bawo,
Amen, siyakudumisa
 
Kinderfonds Mamas Kinderfonds Mamas
geplaatst: 1 januari 2022In Zuid-Afrika groeien nog altijd meer dan tien miljoen kinderen op in armoede. Voor zeker 33 procent van deze kinderen is de armoede extreem. Zij moeten zien te overleven in de harde realiteit van honger, uitzichtloosheid, geweld en verwaarlozing. Geef deze kinderen een eerlijke kans. Maar … verspreid over heel Zuid-Afrika staan ruim 2.200 indrukwekkende, sterke vrouwen op voor de kinderen van hun land. Vanuit hun eigen buurt gaan zij het gevecht met armoede aan. De MAMAS zijn veelal 10 of 15 jaar geleden kleinschalig begonnen, simpelweg omdat ze de situatie niet langer konden aanzien. Op de straathoek, in de garage, in de lokale kerk. Met de ambitie, het doorzettingsvermogen en de passie om een veilige plek voor kinderen te realiseren, met begeleiding en veel liefde. Verspreid over heel Zuid-Afrika. 
 
lees meer »
 
Bijbelleesrooster NBG januari 2022 Bijbelleesrooster NBG januari 2022
Geplaatst: 21 december 2021
Zoals we hebben beloofd in de laatste Ontmoeting december 2021/januari 2022 is hierbij het Bijbelleesrooster van januari 2022 te vinden.
Veel leesplezier, de redactie Ontmoeting.
 
 
Lied 783 'Voor mij is geluk' Lied 783 'Voor mij is geluk'
Geplaatst: 24 oktober 2021


In de mooie viering van zondag 24 oktober waarbij er een viertal kinderen voor het eerst deel namen aan het Heilig Avondmaal werd ook lied 783 'Voor mij is geluk' gezongen. Dit ging wat onwennig en het avies van de predikant was dan ook om dit nog eens te oefenen want we gaan dit lied zeker nog een keer zingen. Oefenen kan met deze video clip.
 
Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Apostel app
geplaatst: 26 april 2020

Klik hier om uw kerkcollecten via iDEAL over te maken of via de Apostel app die u kunt installeren op tablet of smartphone. Namens de betrokken instanties hartelijk dank voor uw gaven.
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.