Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Geslaagd! Geslaagd!
Uit onze gemeente zijn geslaagd voor hun eindexamen:
 

Marinka Lodder, Marco van Heemskerk, Floris Tesink, Noä Boer, Stijn Brouwer, Sacha Groeneweg, Lisa van Zwol, Marith de Goeij, Thomas Hoogenboom, Levi den Butter, Vibeke Lodder, Levi de Wit en Sarah Tukker. Allemaal van harte gefeliciteerd!

 
Toelichting 2de collecte 14 juni Toelichting 2de collecte 14 juni
geplaatst: 2 juni 2020

De tweede collecte op 14 juni 2020 is bestemd voor de Stichting Chris en Voorkom!De diaconie heeft voor dit doel gekozen omdat volgens rooster deze dienst de dienst was waar kinderen uit groep 3 voor het eerst mee zouden doen aan het Avondmaal.

Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet.

Chris, wat er ook is!
Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor via haar chat en Connect (e-coaching). Daarnaast verzorgt Chris trainingen, voorlichtingen over het aanpakken van pestgedrag en coaching op maat. Chris is er voor bemoediging van en advies aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en professionals. Ook biedt Chris middels Connect een luisterend oor aan opvoeders die anoniem contact willen met een coach over zorgen / problemen binnen de opvoeding.
lees meer »
 
Kinderkerk Kinderkerk
geplaatst: 9 april 2020

Hallo jongens en meisjes,

Door het coranavirus kunnen we op zondag even niet naar de kerk en kunnen jullie dus helaas ook niet naar de kinderkerk. Jammer en dat juist ook rond de paastijd. We hebben er vertrouwen in dat het goed komt en dat we hopelijk binnenkort weer naar de kerk kunnen komen.Om de kinderkerk niet helemaal te hoeven missen hebben we op deze website een speciale kinderkerk pagina gemaakt. Deze pagina wordt elke week bijgewerkt door de leiding van de kinderkerk en op deze pagina vinden jullie de uitleg van de gebedsketting, verhaaltjes, werkjes, linkjes naar muziek en nog meer. Het verhaal het bijbehorende werkblad, filmpje en lied voor zondag 7 juni a.s. staat online.
Denken jullie ook nog aan de gebedsketting? de uitleg daarvan staat ook op de Kinderkerkpagina

Veel plezier met deze kinderkerk pagina!
 
Bedankt voor uw medeleven Bedankt voor uw medeleven
geplaatst: 25 mei 2020
 
Het deed ons goed
dat zovelen met ons meeleefden
na het overlijden van mijn geliefde man,
onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Peter Kaijen

De bloemen, kaarten en hartelijk schrijven
gaven ons steun en troost. We hebben extra waardering voor de organisatie en de betrokkenheid vanuit de Ontmoetingskerk rondom de uitvaart.

Heel veel dank hiervoor.
Jannie Kaijen - Boing
Kinderen en kleinkinderen

Oudewater, mei 2020
 
Binnenkort bijwonen kerkdiensten weer beperkt mogelijk Binnenkort bijwonen kerkdiensten weer beperkt mogelijk
geplaatst: 16 mei 2020

Een aantal Corona maatregelen zijn of worden binnenkort versoepeld en daar mogen we dankbaar voor zijn. Eén van die versoepelingen is dat het bijwonen van kerkdiensten weer beperkt mogelijk wordt namelijk per 1 juni door 30 en per 1 juli door 100 personen inclusief organisatoren. Naast het aantal is een andere beperking dat er tijdens de viering geen samenzang mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de website van de PKN.

Het PGO crisisteam heeft besloten dat er per 1 juni niets gaat wijzigen en doorgaan met het organiseren van online kerkdiensten. Of we per 1 juli weer openbare kerkdiensten (max 100 personen) gaan houden is afhankelijk van de uitkomst van een gedane peiling bij de kerkenraad en gemeenteleden. We houden u op de hoogte.
 
Blog -Wat betekent het coronavirus voor onze Gemeente.. Blog -Wat betekent het coronavirus voor onze Gemeente..
Middels onderstaande blog proberen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen om toch zoveel mogelijk als Protestantse Gemeente Oudewater er te zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.
Blog wordt regelmatig geactualiseerd. 


Klik hier voor het forum 'Bemoediging in deze moeilijke tijd vanwege het coronavirus'. 
Op dit forum kunt u elkaar bemoedigen in deze moeilijke tijd vanwege het coronavirus.

Ook kunt u hier uw voorbede vermelden en in de aankomende viering wordt hier dan aandacht aan gegeven (onder voorbehoud). U kunt uw voorbede ook via de mail bij de scriba(scriba@protgemoudewater.nl) kenbaar maken. 


geplaatst 4 juni 2020
Lees hier de nieuwsbrief voor zondag 7 juni

geplaatst: 28 mei 2020
Lees hier de nieuwsbrief voor zondag 31 mei

geplaatst: 21 mei 2020
Lees hier de nieuwsbrief voor zondag 24 mei

Een groet of opwekkend woord per video!
bijgewerkt: 8 april 2020 We hebben al een aantal inspirerende en bemoedigende videofilmpjes binnen! Schroom niet en stuur ook uw filmpje in.

In deze tijd, waarbij wij slechts middels elektronische hulpmiddelen met elkaar als gemeente verbonden kunnen zijn is het misschien een leuk idee (dit trouwens door een van onze gemeenteleden geopperd) om voor aanvang van een dienst via KerkTV of internet via korte filmpjes (een z.g.n videovlog) te vernemen hoe het de leden van onze gemeente vergaat.
De bedoeling is dat u thuis m.b.v. uw mobiele telefoon een kort (10 à 15 seconden) videofilmpje maakt van bijvoorbeeld uzelf, uw gezin etc. met een groet of wat opwekkende woorden voor de leden van onze gemeente. Deze vlog stuurt u vervolgens naar beamerteam@protgemoudewater.nl waarna ons beamerteam de filmpjes zal monteren en voor (of na) de dienst via KerkTV en/of internet zal tonen.
Een leuk idee dus om toch iets te kunnen laten zien van onze betrokkenheid bij de PGO in deze moeilijke tijd. Stuur nu snel uw videofilmpje in want de eerste serie filmpjes willen we voor aanvang van de dienst op Paaszondag reeds vertonen!

geplaatst: 3 april 2020
Zingen tijdens de dienst!
Vindt u/ vind jij het leuk om te zingen? We zoeken gemeenteleden die het aandurven om samen met iemand anders de liederen te zingen tijdens een aantal van de komende diensten. Als je vragen hebt, kun je die stellen aan Marcella Grob (0615458071, m_blijleven@hotmail.com) of aan Joke Weerstand ( 0348-564366). Je kunt je ook meteen bij één van ons melden om mee te doen.

geplaatst: 2 april 2020
Lees hier de nieuwsbrief voor zondag 5 april

geplaatst: 26 maart 2020
Lees hier de bijzondere nieuwsbrief van 26 maart

geplaatst: 23 maart 2020
Afgelopen zondagmorgen rondom tijdstip aanvang viering waren er wat problemen met de bereikbaarheid van de PGO website en kon men daardoor niet doorverwezen worden naar de kerkTV uitzendingen pagina. Met behulp van de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/1247-Ontmoetingskerk---Oudewater/events gaat u rechtstreeks naar de site van kerkdienstgemist om de uitzending bekijken. Tip: Kopieer deze link nu al als favoriet in uw browser. Tevens bestaat de mogelijkheid om de app kerkdienstgemist uit de app store te installeren op tablet of smartphone. Zoek vervolgens in de app onze kerk op en maak die favoriet.   

geplaatst: 20 maart 2020
Ons land is de afgelopen weken in hoog tempo in een ongekende crisis terechtgekomen. Onze samenleving is grotendeels tot stilstand gekomen en de onzekerheid is groot. Wat staat ons nog te wachten? Tot voor kort had niemand dit voor mogelijk gehouden. De gezondheid van ons allen is ineens veel minder vanzelfsprekend geworden dan zoals die voor veel mensen altijd was. Dat geldt zeker voor kwetsbaren en ouderen onder ons. Dit doet iets met ons, naar lichaam én ziel. Juist in zo’n crisis heb je behoefte om steun bij elkaar te zoeken. Juist dan zijn bidden, vieren en gemeenschap beleven zo belangrijk voor leden van een christengemeente! Maar fysiek in grotere groepen bij elkaar komen, zoals bij een kerkdienst, is de komende weken (tot begin april en misschien nog veel langer) niet mogelijk. Ook vergaderingen, clubs en andere bijeenkomsten die in ons kerkgebouw worden gehouden zijn afgezegd. Dit geldt ook voor afspraken met externe huurders. Dit alles is ingrijpend, maar de zorg voor de gezondheid van mensen staat voorop. We rekenen op uw begrip hiervoor! Tegelijkertijd beseffen we dat we alles op alles moeten zetten om de ontmoeting met elkaar zoveel als mogelijk in stand te houden. Ontmoeting tussen God en mensen en met elkaar, voor zover dat van ons afhangt. Ontmoeting om zorg en hoop te delen, te helpen en te steunen, bemoediging te geven en te ontvangen. Hoe we dit op de langere termijn kunnen en gaan doen weten we nog niet precies. Veel zal afhangen van de landelijke ontwikkelingen en maatregelen van de overheid. Voor de kortere termijn hebben we daarover een aantal besluiten genomen. Om in onze gemeente namens de kerkenraad de uitvoering te coördineren is een team gevormd waaraan wordt deelgenomen door predikant, voorzitters kerkenraad en diaconie, scriba, Han Langeveld als coördinerend ouderling en Ko Jongerius namens commissie Multimedia. Deze week is onder andere het volgende afgesproken: Vanaf a.s. zondag 22 maart houden we voorlopig elke zondagmorgen om 10.00 uur een korte viering of overdenking (20 minuten) die live via Kerk TV (zie website www.protgemoudewater.nl), thuis is te volgen. Hierbij zijn een predikant en enkele PGO medewerkers, maar geen gemeenteleden, bij aanwezig. Via de scriba kunt u voorbeden aandragen, suggesties doen en reageren.

geplaatst: 18 maart 2020


Viering is rechtstreeks te volgen via de KerkTV (internet en REKAM televisie). Klik hier voor meer informatie.
lees meer »
 
Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Kerkgeld app Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Kerkgeld app
geplaatst: 26 april 2020

Klik hier om uw kerkcollecten via iDEAL over te maken of via de Kerkgeld app die u kunt installeren vanuit de app store (Apple of IOS). Namens de betrokken instanties hartelijk dank voor uw gaven.
 
Update bericht over de re-integratie van Ds. Raymond de Hoop Update bericht over de re-integratie van Ds. Raymond de Hoop
bijgewerkt: 10 april 2020 

Twee weken geleden meldden wij dat Raymond de Hoop en zijn vrouw Loes besmet waren met het coronavirus en in de voorgeschreven thuisquarantaine waren. Beiden zijn inmiddels gelukkig genezen, klachtenvrij. Na Pasen kan de quarantaine, op advies van de huisarts, worden opgeheven en kunnen zij veilig naar buiten. Dit betekent ook dat de re-integratie van Raymond verder stapsgewijs kan worden opgebouwd. Op zondag 3 mei zal hij voor het eerst weer in een (online) dienst voorgaan.

Dat betekent tevens dat de inzet van ds Kees Burger wordt afgebouwd. Ds Kees Burger zal vanaf Pasen tot 1 juli a.s. als pastor enkel nog actief zijn in onze gemeente voor de pastorale contacten die hij nu al heeft. De namen van deze mensen zijn uiteraard bij hem en Raymond bekend. Na 1 juli zal Raymond, als alles met zijn gezondheid goed gaat, ook deze contacten weer overnemen. Kees zal nog voorgaan in de dienst van 17 mei. Na de zomer zal er een gelegenheid zijn om afscheid te nemen en hem te bedanken voor zijn grote inzet.

 
Bevestiging en vertrek ambtsdragers/contactpersonen Bevestiging en vertrek ambtsdragers/contactpersonen
geplaatst: 1 februari 2020

Op zondag 26 januari werden tijdens een feestelijke dienst de nieuwe ambtsdragers en contactpersonen bevestigd door ds. Bram Tack uit Bodegraven.  De Kerkenraad is heel blij en dankbaar dat de volgende ambtsdragers deelnemen aan de kerkenraad: 
Rob Kasbergen, diaken; 
Marian Kasbergen, diaken; 
Coroline de Ruiter, ouderling/kerkrentmeester;
Marcella Grob, pastoraatsouderling;
Arjan Verwey, diakennieuwe contactpersonen: 
Gerda van Zijl, Fenny Koekoek, Machteld van der Vis, Cocky Boere

We namen in deze dienst afscheid van Gerda van Zijl, Hans van Zijl, Elsbeth Barnard, Rien van der Stok, Marja Gorter, Selma de Bruijn, Fides de Jong en Mieke van Soelen. Als gemeente zijn we dankbaar voor het vele werk wat zij voor onze gemeente verricht hebben en de tijd en energie die zij daarin gestoken hebben.  

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
Ouderenmiddag 25 januari jl. Ouderenmiddag 25 januari jl.

Welkomstwoord:

Jonge mensen worden bewonderd om hun kracht,
oude mensen worden bewonderd om hun wijsheid.
(Spreuken 20:29)

Kracht en wijsheid, jong en oud het lijken tegenstellingen, maar je kan ze ook zien als aanvulling op elkaar.

Ouderen hebben de kracht van jonge mensen nodig, jongeren de levenswijsheid van ouderen.
Jong en oud kunnen dus leren van elkaar.
Dat is op de ouderenmiddag die georganiseerd is door de providergroep van de 2e klas in praktijk gebracht.
Hier kunt u de foto's bekijken....
 
 
Foto's Kinderkerstviering Foto's Kinderkerstviering
geplaatst: 29 december 2019Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
Begroting 2020 Begroting 2020
geplaatst: 18 november 2019

Via deze link treft u een verkorte begroting 2020 aan van de jaarcijfers over 2018 en de begrotingen 2019 en 2020 van de Protestantse Gemeente Oudewater. Een gedailleerde begroting vindt u op de ANBI pagina.

Als u uitgebreider informatie wenst dan zijn we graag bereid om die te verstrekken. Voor administratieve vragen via administratie@protgemoudewater.nl (Ko Jongerius), voor een toelichting op het beleid via penningmeester@protgemoudewater.nl of telefoon 562222 (Bram Verweij).

In dit kader geven we informatie over posten die in 2020 sterk afwijken ten opzichte van vorige jaren:
 
lees meer »
 
Herinrichting liturgisch centrum en kerkzaal voltooid! Herinrichting liturgisch centrum en kerkzaal voltooid!
geplaatst: 14 november 2019Afgelopen week zijn de nieuwe tafel en de katheder op het liturgisch centrum gereed gekomen en geplaatst. Tevens ziet u op de tafel nieuwe voorwerpen als het avondmaalstel, het doopvont en de bloemenvaas terwijl op de katheder een nieuw antependium is te zien, op deze zondag in de kleur groen.

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
lees meer »
 
'Laat ons Oosterhuizen' 'Laat ons Oosterhuizen'
geplaatst: 8 november 2019De geslaagde Huub Oosterhuis avond gepresenteerd en begeleid op piano en orgel door ds. Erick Versloot helaas gemist en nog eens terugzien? Dat kan via deze link.  
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.
 
Bas Vliegenthart 40 jaar organist Bas Vliegenthart 40 jaar organist
geplaatst: 4 november 2019

In de viering van zondag 3 november werd Bas Vliegenthart gehuldigd vanwege het feit dat hij al 40 jaar de vieringen opluistert met zijn orgelspel.

Met enige moeite wordt getracht het insigne op te spelden
 
Zie ook stukje in de IJsselbode

Voor meer foto's kijk in in het fotoalbum.
 
Even voorstellen - ds. Kees Burger Even voorstellen - ds. Kees Burger
geplaatst: 28 oktober 2019

De kerkenraad heeft mij gevraagd om voor een nog onbepaalde tijd als ‘interim-predikant’ te functioneren. Aan dit verzoek heb ik met plezier gehoor gegeven en ben op 7 oktober begonnen. 8 Ik zal ongeveer 6 uur in de week werkzaam zijn, in principe op maandagmiddag en op woensdagochtend.


Omdat de meesten van u mij niet kennen en ik u niet, lijkt het mij zinvol mij even aan u voor te stellen. Mijn naam is Kees Burger, 69 jaar, geboren in Indonesië, maar opgegroeid in Rotterdam, een stad waar ik nog steeds van houd. Ik ben getrouwd met Marrie. Samen hebben we drie volwassen kinderen, en zijn in vier jaar tijd verblijd met vijf kleinkinderen.
lees meer »
 
JEUGD NIEUWS!!! JEUGD NIEUWS!!!

De agenda voor de 16+ groep, de club en nog meer leuks staan op de jeugdpagina!
 
Bijpraten Bijpraten
Geplaatst: 24 september 2019

Beste gemeenteleden,
Zoals jullie weten is onze predikant Raymond de Hoop al enige tijd met ziekteverlof. Voor de zomer hebben we verschillende malen contact met hem gehad en afgesproken na de vakantie verder te zien. Onlangs hebben Marrie en ik een open en prettig gesprek met hem gehad.  Na een goede vakantie kon Raymond melden dat hij een paar voorzichtige stapjes vooruit aan het maken is. Hij is erg blij met de belangstelling en het medeleven vanuit de gemeente! Het is tegelijk wel duidelijk dat zijn burn-out een langdurig herstel zal vragen.
lees meer »
 
Taakverdeling bij afwezigheid Raymond Taakverdeling bij afwezigheid Raymond
Geplaatst: 24 september 2019

In de vakantieperiode is er achter de schermen hard gewerkt om de taken die Raymond binnen onze gemeente vervult ook voor de komende periode ingevuld te krijgen door anderen. 
We zijn als Agendacommissie en Kerkenraad heel dankbaar voor alle spontane hulp, begrip en veerkracht van de mensen met wie we overleggen en samenwerken: zowel binnen de commissies als binnen de gemeente als geheel.  
 
lees meer »
 
Foto's startdag jeugd en diaconale actiedag Foto's startdag jeugd en diaconale actiedag
geplaatst: 16 september 2019

Op zaterdag 14 september waren er vanwege  de start van een nieuw kerkelijk seizoen twee activiteiten georganiseerd namelijk sport voor de jeugd en een gezamelijk diner (georganiseerd door de diaconie) waarvan de opbrengst naar een aantal goede doelen gaat.

'De jongeren komen op het eten af'


'Even gezellig borrelen voor het eten'

Beide activiteiten hadden aan belangstelling niet te klagen. Er wordt terug gekeken op een geslaagde dag.

Zie voor de foto's van deze dag het fotoalbum. Met dank aan fotograaf Jaap de Wit.
 
Presentatie herinrichting liturgisch centrum Presentatie herinrichting liturgisch centrum
geplaatst: 8 juli 2019

Na de viering van zondag 7 juli werd er door Bas Vliegenthart een presentatie gegeven waarbij de definitieve plannen voor de herinrichting van het liturgisch centrum bekend werden gemaakt.Hier kunt u de presentatie nog een keer bekijken.
 
Kinderen nemen voor het eerst deel aan het Heilig Avondmaal Kinderen nemen voor het eerst deel aan het Heilig Avondmaal
geplaatst: 4 juli 2019

In de viering van 16 juni jl. namen een aantal kinderen voor het eerst deel aan het Heilig Avondmaal.
Voor foto's ga naar het besloten deel van het fotoalbum.
lees meer »
 
Afwezigheid ds Raymond de Hoop Afwezigheid ds Raymond de Hoop
Gewijzigd: 14 juni 2019

Eerder hebben we u laten weten dat we onze predikant Raymond de Hoop tot 1 september wegens ziekte hebben uit geroosterd en vervanging voor hem hebben gezocht. De ziekteperiode gaat langer duren dan we konden voorzien. Dat betekent voor onze gemeente dat gezocht wordt naar passende vervanging voor de meest noodzakelijke predikantstaken ook na 1 september. De procedure voor deeltijdvervanging wordt in gang gezet. Zodra er meer duidelijkheid is laten we u dat uiteraard weten. We pakken dit als gemeenteleden van de PGO nu al goed met elkaar op en we hebben er alle vertrouwen in dat we dat samen voort kunnen zetten. Doel is dat het werk dat in onze gemeente noodzakelijk moet worden gedaan ook gedaan wordt, ook als dat op een andere manier is dan we altijd gewend waren, of door andere mensen dan we gewend waren.
Laten we Raymond, Loes en Anneke in onze gedachten en gebeden een plek geven en hopen op een situatie waarin geleidelijk meer balans in hun leven mag zijn.
 
 
Digitaal loket Digitaal loket
Aan dit loket kunt u:
- collectebonnen bestellen en direct betalen
- algemene gift doen
- bijdrage overmaken voor de solidariteitskas
- bijdrage overmaken voor de KerkTV, ZWO, 
  bloemencommissie en andere doelen

Betalingen kunt u doen met iDeal. Vertrouwd en wel net zo makkelijk!

Naar het digitale loket   
 
Nieuwe voorzitter kerkenraad Nieuwe voorzitter kerkenraad
bijgewerkt: 4 april 2019

De kerkenraad laat u weten dat dhr. Ad de Regt gevraagd is om de taak van voorzitter van de kerkenraad PGO op zich te nemen. Wij zijn heel blij met het feit dat Ad positief geantwoord heeft op de vraag van de Kerkenraad.De bevestiging als ambtsdrager heeft plaats gevonden in de viering van zondag 31 maart.

Ad gefeliciteerd met de benoeming en veel succes en Gods zegen bij de uitoefening van de werkzaamheden als voorzitter van de kerkenraad.

 Kijk voor meer foto's in het fotoalbum
 
Foto's purimmaaltijd Kerk & Israël Foto's purimmaaltijd Kerk & Israël
geplaatst: 22 maart 2019Een foto impressie van de purimmaaltijd georganiseerd door de commissie Kerk & Israël kunt u bekijken in het openbare deel van het fotoalbum.
Met dank aan onze fotograaf Jaap de Wit.
 
Inrichting Kerkzaal Inrichting Kerkzaal
geplaatst: 15 maart 2019Vandaag de eerste zondag (17 maart) waarop we bijeen komen in een kerkzaal die vertrouwd is, maar waarin de opstelling van de zitplaatsen anders is dan we gewend waren. Met elkaar hebben we het proces van ideeen, besluitvorming, en uitvoering doorlopen. Er is heel hard gewerkt om de wanden te schilderen, kabels te leggen, geluidsinstallatie aan te brengen en uit te testen, stoelkoppelingen te bedenken en uit te voeren, kortom: heel veel werk waarvan u weinig of niets meer ziet, maar wat wel degelijk vakkundig is uitgevoerd om de inrichting van de halve cirkel vorm te geven. U hebt in Ontmoeting gelezen dat de inrichting van het liturgisch centrum een langer proces is, waar ook hard aan gewerkt wordt. Onze dank gaat naar alle harde werkers die dit mogelijk maken.
 
 
Project Hoop Project Hoop
geplaatst: 10 februari 2019

Stichting Hoop is het nieuwe project van de ZWO/KiA commissie.

Na een aantal jaren succesvol de organisatie Mercy Ships financieel te hebben ondersteund was de commissie toe aan een nieuwe uitdaging.

Er is gekozen voor Stichting Hoop die in 2016 is opgericht door een aantal Oudewaternaren. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in de sloppenwijken van Oeganda. Voor meer informatie over dit mooie initiatief ga dan hier naar de website van deze Stichting.De opbrengst van de zendingsbusjes en de koffiepotjes (koffie drinken georganseerd door ZWO) en een aantal collecten van ZWO vieringen zullen bestemd zijn voor dit nieuwe project. U kunt ook uw giften overmaken via ons digitale loket.

Wij houden u regelmatig op de hoogte over het wel en wee van Stichting Hoop zowel op deze website en in de Ontmoeting als tijdens ZWO vieringen.

Mogen wij ook voor dit nieuwe project weer op uw steun rekenen?  
 
Afscheid/bevestiging ambtsdragers Afscheid/bevestiging ambtsdragers
geplaatst: 27 januari 2019In een mooie viering werd op zondag 27 januari afscheid genomen van een  aantal ambtsdragers en mocht Annemarie Verweij als nieuwe diaken worden bevestigd.

Meer foto's staan in het openbare gedeelte van het fotoalbum
 
JEUGD NIEUWS!!!

JEUGD NIEUWS!!!
Kom eens een kijkje nemen op de jeugdpagina..... 
Hij is weer Up to Date smiley
 
De Bijbel-App De Bijbel-App
7 oktober 2016

’n Paar weken terug geïntroduceerd en vorige en deze week al gebruikt, boeiend om zo naar de zondag toe te werken en met een tekst bezig te zijn: Aan het begin van de week wordt de tekst voor die zondag doorgegeven, en je wordt uitgenodigd erop te reageren. Dat hoeft niet diepgravend en diepzinnig, gewoon, wat komt bij je op. Heb je geen zin te reageren, weet je niets, dan reageer je niet. Wie belangstelling heeft, geeft zich op door een
mailtje naar me te sturen met zijn of haar 06-nummer, en dan wordt je toegevoegd. Doe mee en laat je gedachten over de tekst van de zondag weten. Het helpt de predikant ook zijn gedachten voor de dienst te vormen. Stuur een mailtje naar: rdehoop@protgemoudewater.nl.