Laatste nieuws Laatste nieuws

Nieuwsfeit melden

 
Reserveren plaatsen kerkdiensten vanaf 5 juli a.s. Reserveren plaatsen kerkdiensten vanaf 5 juli a.s.
geplaatst: 28 juni 2020Voor het deelnemen aan een kerkdienst vanaf 5 juli a.s. moet u zich ruim tevoren aanmelden om een zitplaats te
reserveren. Dit kan op drie manieren:
1. via een online reserveringssysteem en dit heeft de voorkeur, klik hier om online te reserveren 
2. via een mail naar scriba@protgemoudewater.nl 
3. of door de scriba te bellen: 0348 – 563 573
Aanmelden kan vanaf woensdagmorgen tot zaterdagmiddag 17.00 uur voor de dienst van de betreffende zondag.
Om spreiding van aankomst te bereiken wordt gewerkt met tijdsloten (09.00-09.10 uur; 09.10-09.20 uur; 09.20-09.30 uur). Als u zich heeft aangemeld, krijgt u een bevestiging.

Zie voor meer informatie elders op deze website.
 
Vanaf 5 juli a.s. mogen we weer naar de Ontmoetingskerk! Vanaf 5 juli a.s. mogen we weer naar de Ontmoetingskerk!
bijgewerkt: 29 juni 2020 (link naar het gebruiksplan toegevoegd) 
Maar het gaat wel anders dan we gewend waren, zoals met zoveel dingen. Ook bij u zal het mogelijk tegenstrijdige gevoelens oproepen, zoals dat ook in de voorbereidingscommissie het geval is: enerzijds fijn om elkaar weer te kunnen ontmoeten (en ook voor de predikant prettig om zijn/haar ‘publiek’ weer te zien in levenden lijve), anderzijds spannend.
Hoe zorgen we voor voldoende veiligheid en nemen we geen onverantwoorde risico’s?
Daarom is er, gebaseerd op de regels van de overheid en volgens de richtlijn van de PKN, een gebruiksplan gemaakt dat is toegepast voor onze eigen situatie hier in Oudewater. Dit plan is er om de risico’s op verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden zodat iedereen op een veilige manier de diensten kan bijwonen en zich welkom voelt. Klik hier om het gehele gebruiksplan te raadplegen.

De belangrijkste punten zijn:
 
lees meer »
 
Kinderkerk Kinderkerk
gewijzigd 4 juli 2020

Hallo jongens en meisjes,

We mogen weer naar de kerk vanaf a.s. zondag. Maar er is dan nog geen kinderkerk, dat gaat weer vanaf zondag 12 juli beginnen. Maar omdat we nog niet met iedereen tegelijk in de kerk mogen zitten, blijft de kinderkerk online voorlopig nog bestaan. Dus hou elke week de kinderkerkpagina in de gaten!

Wees welkom in de kerk of online!
Om de kinderkerk niet helemaal te hoeven missen hebben we op deze website een speciale kinderkerk pagina gemaakt. Deze pagina wordt elke week bijgewerkt door de leiding van de kinderkerk en op deze pagina vinden jullie de uitleg van de gebedsketting, verhaaltjes, werkjes, linkjes naar muziek en nog meer. Het verhaal met de bijbehorende werkjes voor zondag 5 juli a.s. staan online.

Veel plezier met deze kinderkerk pagina!
 
Re-integratieproces ds. Raymond de Hoop Re-integratieproces ds. Raymond de Hoop
geplaatst: 28 juni 2020

Het re-integratieproces van Raymond is inmiddels helemaal doorlopen en afgerond. Dat betekent dat Raymond vanaf 1 juli weer 100 % beter is en zijn werkzaamheden in de gemeente weer fulltime op zich neemt. Daar zijn we met elkaar blij mee en dankbaar voor. 

We willen iedereen die zich in deze bijzondere tijd extra heeft ingezet heel hartelijk danken: geweldig dat mensen op deze momenten zonder probleem een stap naar voren doen en extra taken op zich willen nemen!

Namens de Kerkenraad, 
Marrie de Groot, scriba
 
Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Kerkgeld app Kerkcollecten overmaken via iDEAL of de Kerkgeld app
geplaatst: 26 april 2020

Klik hier om uw kerkcollecten via iDEAL over te maken of via de Kerkgeld app die u kunt installeren vanuit de app store (Apple of IOS). Namens de betrokken instanties hartelijk dank voor uw gaven.
 
Update bericht over de re-integratie van Ds. Raymond de Hoop Update bericht over de re-integratie van Ds. Raymond de Hoop
bijgewerkt: 10 april 2020 

Twee weken geleden meldden wij dat Raymond de Hoop en zijn vrouw Loes besmet waren met het coronavirus en in de voorgeschreven thuisquarantaine waren. Beiden zijn inmiddels gelukkig genezen, klachtenvrij. Na Pasen kan de quarantaine, op advies van de huisarts, worden opgeheven en kunnen zij veilig naar buiten. Dit betekent ook dat de re-integratie van Raymond verder stapsgewijs kan worden opgebouwd. Op zondag 3 mei zal hij voor het eerst weer in een (online) dienst voorgaan.

Dat betekent tevens dat de inzet van ds Kees Burger wordt afgebouwd. Ds Kees Burger zal vanaf Pasen tot 1 juli a.s. als pastor enkel nog actief zijn in onze gemeente voor de pastorale contacten die hij nu al heeft. De namen van deze mensen zijn uiteraard bij hem en Raymond bekend. Na 1 juli zal Raymond, als alles met zijn gezondheid goed gaat, ook deze contacten weer overnemen. Kees zal nog voorgaan in de dienst van 17 mei. Na de zomer zal er een gelegenheid zijn om afscheid te nemen en hem te bedanken voor zijn grote inzet.

 
Bevestiging en vertrek ambtsdragers/contactpersonen Bevestiging en vertrek ambtsdragers/contactpersonen
geplaatst: 1 februari 2020

Op zondag 26 januari werden tijdens een feestelijke dienst de nieuwe ambtsdragers en contactpersonen bevestigd door ds. Bram Tack uit Bodegraven.  De Kerkenraad is heel blij en dankbaar dat de volgende ambtsdragers deelnemen aan de kerkenraad: 
Rob Kasbergen, diaken; 
Marian Kasbergen, diaken; 
Coroline de Ruiter, ouderling/kerkrentmeester;
Marcella Grob, pastoraatsouderling;
Arjan Verwey, diakennieuwe contactpersonen: 
Gerda van Zijl, Fenny Koekoek, Machteld van der Vis, Cocky Boere

We namen in deze dienst afscheid van Gerda van Zijl, Hans van Zijl, Elsbeth Barnard, Rien van der Stok, Marja Gorter, Selma de Bruijn, Fides de Jong en Mieke van Soelen. Als gemeente zijn we dankbaar voor het vele werk wat zij voor onze gemeente verricht hebben en de tijd en energie die zij daarin gestoken hebben.  

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
Ouderenmiddag 25 januari jl. Ouderenmiddag 25 januari jl.

Welkomstwoord:

Jonge mensen worden bewonderd om hun kracht,
oude mensen worden bewonderd om hun wijsheid.
(Spreuken 20:29)

Kracht en wijsheid, jong en oud het lijken tegenstellingen, maar je kan ze ook zien als aanvulling op elkaar.

Ouderen hebben de kracht van jonge mensen nodig, jongeren de levenswijsheid van ouderen.
Jong en oud kunnen dus leren van elkaar.
Dat is op de ouderenmiddag die georganiseerd is door de providergroep van de 2e klas in praktijk gebracht.
Hier kunt u de foto's bekijken....
 
 
Foto's Kinderkerstviering Foto's Kinderkerstviering
geplaatst: 29 december 2019Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
 
Begroting 2020 Begroting 2020
geplaatst: 18 november 2019

Via deze link treft u een verkorte begroting 2020 aan van de jaarcijfers over 2018 en de begrotingen 2019 en 2020 van de Protestantse Gemeente Oudewater. Een gedailleerde begroting vindt u op de ANBI pagina.

Als u uitgebreider informatie wenst dan zijn we graag bereid om die te verstrekken. Voor administratieve vragen via administratie@protgemoudewater.nl (Ko Jongerius), voor een toelichting op het beleid via penningmeester@protgemoudewater.nl of telefoon 562222 (Bram Verweij).

In dit kader geven we informatie over posten die in 2020 sterk afwijken ten opzichte van vorige jaren:
 
lees meer »
 
Herinrichting liturgisch centrum en kerkzaal voltooid! Herinrichting liturgisch centrum en kerkzaal voltooid!
geplaatst: 14 november 2019Afgelopen week zijn de nieuwe tafel en de katheder op het liturgisch centrum gereed gekomen en geplaatst. Tevens ziet u op de tafel nieuwe voorwerpen als het avondmaalstel, het doopvont en de bloemenvaas terwijl op de katheder een nieuw antependium is te zien, op deze zondag in de kleur groen.

Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.
lees meer »
 
'Laat ons Oosterhuizen' 'Laat ons Oosterhuizen'
geplaatst: 8 november 2019De geslaagde Huub Oosterhuis avond gepresenteerd en begeleid op piano en orgel door ds. Erick Versloot helaas gemist en nog eens terugzien? Dat kan via deze link.  
 
Veilige Kerk Veilige Kerk
geplaatst: 5 november 2019


De commissie Veilige kerk is erg blij om te kunnen melden dat ze er in is geslaagd twee vertrouwenspersonen te vinden.
Het betreft vanuit de gemeente PGO Dhr. Cor van Dijk en van buiten de PGO Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater.

We wensen hen veel succes toe bij de uitvoering van hun taak.

Voor meer infomatie ga naar de Veilige Kerk pagina.
 
Bas Vliegenthart 40 jaar organist Bas Vliegenthart 40 jaar organist
geplaatst: 4 november 2019

In de viering van zondag 3 november werd Bas Vliegenthart gehuldigd vanwege het feit dat hij al 40 jaar de vieringen opluistert met zijn orgelspel.

Met enige moeite wordt getracht het insigne op te spelden
 
Zie ook stukje in de IJsselbode

Voor meer foto's kijk in in het fotoalbum.
 
Even voorstellen - ds. Kees Burger Even voorstellen - ds. Kees Burger
geplaatst: 28 oktober 2019

De kerkenraad heeft mij gevraagd om voor een nog onbepaalde tijd als ‘interim-predikant’ te functioneren. Aan dit verzoek heb ik met plezier gehoor gegeven en ben op 7 oktober begonnen. 8 Ik zal ongeveer 6 uur in de week werkzaam zijn, in principe op maandagmiddag en op woensdagochtend.


Omdat de meesten van u mij niet kennen en ik u niet, lijkt het mij zinvol mij even aan u voor te stellen. Mijn naam is Kees Burger, 69 jaar, geboren in Indonesië, maar opgegroeid in Rotterdam, een stad waar ik nog steeds van houd. Ik ben getrouwd met Marrie. Samen hebben we drie volwassen kinderen, en zijn in vier jaar tijd verblijd met vijf kleinkinderen.
lees meer »
 
JEUGD NIEUWS!!! JEUGD NIEUWS!!!

De agenda voor de 16+ groep, de club en nog meer leuks staan op de jeugdpagina!
 
Bijpraten Bijpraten
Geplaatst: 24 september 2019

Beste gemeenteleden,
Zoals jullie weten is onze predikant Raymond de Hoop al enige tijd met ziekteverlof. Voor de zomer hebben we verschillende malen contact met hem gehad en afgesproken na de vakantie verder te zien. Onlangs hebben Marrie en ik een open en prettig gesprek met hem gehad.  Na een goede vakantie kon Raymond melden dat hij een paar voorzichtige stapjes vooruit aan het maken is. Hij is erg blij met de belangstelling en het medeleven vanuit de gemeente! Het is tegelijk wel duidelijk dat zijn burn-out een langdurig herstel zal vragen.
lees meer »
 
Taakverdeling bij afwezigheid Raymond Taakverdeling bij afwezigheid Raymond
Geplaatst: 24 september 2019

In de vakantieperiode is er achter de schermen hard gewerkt om de taken die Raymond binnen onze gemeente vervult ook voor de komende periode ingevuld te krijgen door anderen. 
We zijn als Agendacommissie en Kerkenraad heel dankbaar voor alle spontane hulp, begrip en veerkracht van de mensen met wie we overleggen en samenwerken: zowel binnen de commissies als binnen de gemeente als geheel.  
 
lees meer »
 
Foto's startdag jeugd en diaconale actiedag Foto's startdag jeugd en diaconale actiedag
geplaatst: 16 september 2019

Op zaterdag 14 september waren er vanwege  de start van een nieuw kerkelijk seizoen twee activiteiten georganiseerd namelijk sport voor de jeugd en een gezamelijk diner (georganiseerd door de diaconie) waarvan de opbrengst naar een aantal goede doelen gaat.

'De jongeren komen op het eten af'


'Even gezellig borrelen voor het eten'

Beide activiteiten hadden aan belangstelling niet te klagen. Er wordt terug gekeken op een geslaagde dag.

Zie voor de foto's van deze dag het fotoalbum. Met dank aan fotograaf Jaap de Wit.
 
Presentatie herinrichting liturgisch centrum Presentatie herinrichting liturgisch centrum
geplaatst: 8 juli 2019

Na de viering van zondag 7 juli werd er door Bas Vliegenthart een presentatie gegeven waarbij de definitieve plannen voor de herinrichting van het liturgisch centrum bekend werden gemaakt.Hier kunt u de presentatie nog een keer bekijken.
 
Kinderen nemen voor het eerst deel aan het Heilig Avondmaal Kinderen nemen voor het eerst deel aan het Heilig Avondmaal
geplaatst: 4 juli 2019

In de viering van 16 juni jl. namen een aantal kinderen voor het eerst deel aan het Heilig Avondmaal.
Voor foto's ga naar het besloten deel van het fotoalbum.
lees meer »
 
Afwezigheid ds Raymond de Hoop Afwezigheid ds Raymond de Hoop
Gewijzigd: 14 juni 2019

Eerder hebben we u laten weten dat we onze predikant Raymond de Hoop tot 1 september wegens ziekte hebben uit geroosterd en vervanging voor hem hebben gezocht. De ziekteperiode gaat langer duren dan we konden voorzien. Dat betekent voor onze gemeente dat gezocht wordt naar passende vervanging voor de meest noodzakelijke predikantstaken ook na 1 september. De procedure voor deeltijdvervanging wordt in gang gezet. Zodra er meer duidelijkheid is laten we u dat uiteraard weten. We pakken dit als gemeenteleden van de PGO nu al goed met elkaar op en we hebben er alle vertrouwen in dat we dat samen voort kunnen zetten. Doel is dat het werk dat in onze gemeente noodzakelijk moet worden gedaan ook gedaan wordt, ook als dat op een andere manier is dan we altijd gewend waren, of door andere mensen dan we gewend waren.
Laten we Raymond, Loes en Anneke in onze gedachten en gebeden een plek geven en hopen op een situatie waarin geleidelijk meer balans in hun leven mag zijn.
 
 
Digitaal loket Digitaal loket
Aan dit loket kunt u:
- collectebonnen bestellen en direct betalen
- algemene gift doen
- bijdrage overmaken voor de solidariteitskas
- bijdrage overmaken voor de KerkTV, ZWO, 
  bloemencommissie en andere doelen

Betalingen kunt u doen met iDeal. Vertrouwd en wel net zo makkelijk!

Naar het digitale loket   
 
Nieuwe voorzitter kerkenraad Nieuwe voorzitter kerkenraad
bijgewerkt: 4 april 2019

De kerkenraad laat u weten dat dhr. Ad de Regt gevraagd is om de taak van voorzitter van de kerkenraad PGO op zich te nemen. Wij zijn heel blij met het feit dat Ad positief geantwoord heeft op de vraag van de Kerkenraad.De bevestiging als ambtsdrager heeft plaats gevonden in de viering van zondag 31 maart.

Ad gefeliciteerd met de benoeming en veel succes en Gods zegen bij de uitoefening van de werkzaamheden als voorzitter van de kerkenraad.

 Kijk voor meer foto's in het fotoalbum
 
Foto's purimmaaltijd Kerk & Israël Foto's purimmaaltijd Kerk & Israël
geplaatst: 22 maart 2019Een foto impressie van de purimmaaltijd georganiseerd door de commissie Kerk & Israël kunt u bekijken in het openbare deel van het fotoalbum.
Met dank aan onze fotograaf Jaap de Wit.
 
Inrichting Kerkzaal Inrichting Kerkzaal
geplaatst: 15 maart 2019Vandaag de eerste zondag (17 maart) waarop we bijeen komen in een kerkzaal die vertrouwd is, maar waarin de opstelling van de zitplaatsen anders is dan we gewend waren. Met elkaar hebben we het proces van ideeen, besluitvorming, en uitvoering doorlopen. Er is heel hard gewerkt om de wanden te schilderen, kabels te leggen, geluidsinstallatie aan te brengen en uit te testen, stoelkoppelingen te bedenken en uit te voeren, kortom: heel veel werk waarvan u weinig of niets meer ziet, maar wat wel degelijk vakkundig is uitgevoerd om de inrichting van de halve cirkel vorm te geven. U hebt in Ontmoeting gelezen dat de inrichting van het liturgisch centrum een langer proces is, waar ook hard aan gewerkt wordt. Onze dank gaat naar alle harde werkers die dit mogelijk maken.
 
 
Project Hoop Project Hoop
geplaatst: 10 februari 2019

Stichting Hoop is het nieuwe project van de ZWO/KiA commissie.

Na een aantal jaren succesvol de organisatie Mercy Ships financieel te hebben ondersteund was de commissie toe aan een nieuwe uitdaging.

Er is gekozen voor Stichting Hoop die in 2016 is opgericht door een aantal Oudewaternaren. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in de sloppenwijken van Oeganda. Voor meer informatie over dit mooie initiatief ga dan hier naar de website van deze Stichting.De opbrengst van de zendingsbusjes en de koffiepotjes (koffie drinken georganseerd door ZWO) en een aantal collecten van ZWO vieringen zullen bestemd zijn voor dit nieuwe project. U kunt ook uw giften overmaken via ons digitale loket.

Wij houden u regelmatig op de hoogte over het wel en wee van Stichting Hoop zowel op deze website en in de Ontmoeting als tijdens ZWO vieringen.

Mogen wij ook voor dit nieuwe project weer op uw steun rekenen?  
 
Afscheid/bevestiging ambtsdragers Afscheid/bevestiging ambtsdragers
geplaatst: 27 januari 2019In een mooie viering werd op zondag 27 januari afscheid genomen van een  aantal ambtsdragers en mocht Annemarie Verweij als nieuwe diaken worden bevestigd.

Meer foto's staan in het openbare gedeelte van het fotoalbum
 
JEUGD NIEUWS!!!

JEUGD NIEUWS!!!
Kom eens een kijkje nemen op de jeugdpagina..... 
Hij is weer Up to Date smiley
 
De Bijbel-App De Bijbel-App
7 oktober 2016

’n Paar weken terug geïntroduceerd en vorige en deze week al gebruikt, boeiend om zo naar de zondag toe te werken en met een tekst bezig te zijn: Aan het begin van de week wordt de tekst voor die zondag doorgegeven, en je wordt uitgenodigd erop te reageren. Dat hoeft niet diepgravend en diepzinnig, gewoon, wat komt bij je op. Heb je geen zin te reageren, weet je niets, dan reageer je niet. Wie belangstelling heeft, geeft zich op door een
mailtje naar me te sturen met zijn of haar 06-nummer, en dan wordt je toegevoegd. Doe mee en laat je gedachten over de tekst van de zondag weten. Het helpt de predikant ook zijn gedachten voor de dienst te vormen. Stuur een mailtje naar: rdehoop@protgemoudewater.nl.