zondag 16 oktober 2022 om 9.30 uur

Viering
Voorganger(s): Ds. C. Burger
Ouderling(en): Agnelle van der Linde
Organist: Bas Vliegenthart

Bijzonderheid: doopdienst, koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Luisteren: Lied 887
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 32: 3, 4
 • Gebed
 • Zingen: Lied 146c: 1, 3
 • Kinderkerk
 • Zingen: Lied 783
 • Lezing: Lucas 7: 11-17
 • Zingen: Lied 150a: 1, 2, 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Muzikaal intermezzo
 • Zingen: Lied 782
 • Zingen: 'Welkom in ons midden'
 • Doopgebed
 • Zingen: Belijdenislied
 • Luisteren: 'Kom tot de Vader'
 • Bediening van de doop
 • Zingen: Lied 359: 2 
 • Doopgelofte
 • Zingen: Lied 348: 1, 9
 • Zingen: ‘Lees je bijbel, bid elke dag’
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: ‘Wij leven van verwondering’
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.
 

terug