zondag 26 mei 2024 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Dhr. J.P. Molenaar
Ouderling(en): Agnelle van der Linde
Organist: Bas Vliegenthart

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 212 1, 2, 3, 4, 5
 • Moment van stilte
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 1005 
 • Gebed om ontferming
 • ZIngen: Lied 985 
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Zingen: Lied 8b 
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Genesis 1: 26-31
 • Schriftlezing: Genesis 2: 8-15
 • Zingen: Opwekking 70
 • Schriftlezing: Romeinen 8:18-25
 • Zingen: Lied 146c: 1, 4
 • Verkondiging 
 • Luisterlied: Breng ons in evenwicht
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 371 
 • Collecten
 • Zingen: Lied 940 
 • Zegen
 • Luisterlied: Dan bent U met ons 


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Appostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug