zondag 22 augustus 2021  om 9.30
Voorganger: Mw. S. Klercq-Hofstra
Viering
Ouderling: Coroline de Ruiter
Organist: Bas Vliegenthart

Voor het bijwonen van deze viering is reserveren verplicht, kijk voor meer informatie bij 'Laatste nieuws' op deze website. Online reserveren kan via deze link.

Bekijk hier de viering via de kerkTV internet. 

Orde van dienst:

 • Beginwoorden: Ps.145: 15,16
 • Lied 326: 1, 2, 5, 6             
 • Groet en bemoediging
 • Lied: Wees stil voor het aangezicht van God
 • Kyrie gebed
 • Lied 299 j: 1, 2 
 • Glorialied 305: 1
 • Gebed
 • Kinderkerk
 • Lezing: 2 Koningen 4: 42-44
 • Lied 78: 1, 2
 • Lezing: Marcus 8: 1 – 21
 • Lied: Het woord van God 
 • Uitleg en verkondiging
 • Lied 390
 • Gebeden en gaven
 • Slotlied 1005: 1, 3, 5
 • Zegen

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Apostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug