zo 16 feb 2020  om 10.00
Voorganger: Ds. P.M.W. van der Schans
Viering
Ouderling: Hans Verwey
Organist: Bas Vliegenthart

Orde van dienst Heilig Avondmaal:

 • Zingen: Psalm 81: 5, 8
 • Kyrie
 • Zingen: Lied 385:1, 4
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Schriflezing: Exodus 2:1-10
 • Zingen: Lied 358
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen: Gezang 28 (uit ‘Zij zingen zich een weg’ van Hans Bouma)
 • De maaltijd van de Heer
 • Gebeden
 • Gaven
 • Nodiging
 • Vredegroet
 • Zingen als geloofsbelijdenis : Lied 344
 • Dankgebed, afgesloten met het zingen van Lied 405:1, 4 
 • Instellingswoorden
 • Gebed, afgesloten met  het Onze Vader
 • Zingen: Gezang 188 (Oude Liedboek): 1
 • Brood en wijn worden uitgedeeld 
 • Gebed na de maaltijd
 • Zending en Zegen
 • Slotlied: Lied 864:1, 4, 5
 • Zegen met gezongen “amen”
Koffie drinken na de viering

terug