zondag 19 februari 2023

Gemeentevergadering

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 na de kerkdienst

Profielschets Predikant (m/v) Protestantse Gemeente Oudewater
Ervaring
De wens is een predikant(e) met ervaring:
- heeft bijv. al in één gemeente als predikant(e) gewerkt.
- andere relevante ervaring, zoals een baan in de sociale sector of vrijwilligers werk
Persoonlijkheid
- passie voor het werk - houdt van uitdagingen
- een “mensenmens”
- enthousiast om met jongeren te werken
Theologische visie
Voelt zich thuis in een veelkleurige gemeente waar iedereen welkom is.
Pastorale Zorg
- ondersteunt de pastoraatsouderlingen en bezoekvrijwilligers
- verleent pastorale zorg waar nodig Liturgie
- eigentijds, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, o.a. door samen te werken met de commissie “kerkdienst een beetje anders”
- balans zoeken tussen traditionele en nieuwe elementen zoals in de muziekkeuze
- aandacht voor de kinderkerk en tienerdiensten (samenwerken en ondersteunen van de leiding, kinderen & tieners laten participeren in de dienst)
- in samenwerking met liturgiecommissie en kerkenraad liturgie blijven evalueren
Organisatie
- heeft een luisterend oor in de kerkenraad - enthousiasmeert kerkenraad voor nieuwe ideeën
- samenwerking met diverse commissies waarin extra aandacht is voor het ontplooien van activiteiten met een verdiepend karakter (“toerusting”)
- kan reflecteren op eigen functioneren
- is betrokken bij gemeentelijke activiteiten 
Catechese
- gespreksgroep(en) leiden, eventueel met het oog op het doen van belijdenis
- actieve rol in de voorbereiding van kinderen aan het eerste avondmaal
- ondersteunen van de catechesegroepen en leiding
Oecumene
Warm hart voor de oecumene, samenwerking metalle kerkgemeenschappen binnen Oudewater is vanzelfsprekend

terug