woensdag 12 oktober 2022

Boekbespreking “Genesis” van rabbijn Jonathan Sacks

Locatie: 
 Ontmoetingskerk
Tijdstip: 
 20.00 uur (klik hier voor meer informatie)

In 2019 heeft een groep gemeenteleden met veel plezier het boek “Niet in Gods naam” besproken. Het werd geschreven door de (oud) opperrabijn uit Engeland, Jonathan Sacks. Sacks is inmiddels overleden maar zijn nalatenschap is en wordt op veel plaatsen en in veel landen bestudeerd. Ook in Nederland worden zijn boeken – vaak in groepen - gelezen. Met name de reeks over de vijf boeken van Mozes, staat in de belangstelling. De boeken Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri zijn inmiddels uitgegeven in het Nederlands, het laatste boek Deuteronomium komt naar alle waarschijnlijkheid uit in november 2023.                                                                                        Enkele gemeenteleden hebben het idee opgepakt om dit jaar te beginnen met het lezen en bespreken van het boek “Genesis”. Dit boek is goed leesbaar en zeker níet te moeilijk voor leken. Velen van ons kennen de verhalen die erin besproken worden en al lezende word je verrast door de inzichten van Sacks.

Sacks volgt alle twaalf Schriftgedeelten (parasjot) waarin het boek Genesis is verdeeld ten behoeve voor de voorlezing in de synagoge. Het boek Genesis omschrijft Sacks als “een filosofie in de vorm van verhalen” . Het bijzondere is dat de verhalen zich richten op één familie met alle spanningen en wedijver die daarbinnen kunnen voorkomen. Door te luisteren en te antwoorden, voegen we onze stem toe aan de nooit eindigende dialoog tussen het joodse volk en zijn bestemming” (recensie Cor Sinnema, secr. van de Katholieke Raad voor het Jodendom).


Wie belangstelling heeft om mee te doen kan zich aanmelden via han@langeveldbeekman.nlof telefonisch via het nummer 0348-563163 (Cor Roelofs).

De eerste bijeenkomst wordt gehouden op woensdag
12 oktober 2022 om 20.00 uur. Van harte welkom!!! 

Namens de voorbereidingsgroep, Sippy Klercq

terug