ZWO/KiA-commissie
19 aug 2021 ZWO/KiA-commissie
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen ze lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
ACT Alliance houdt de situatie momenteel in de gaten en ondersteunt lokale partners bij het uitvoeren van snelle behoefteanalyses in getroffen gebieden. Noodteams bereiden zich voor om ingezet te worden. 

Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie.
Steun deze noodhulp met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Aardbeving Haïti of doneer via de website van Kerk in Actie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/ .
2. Kerk in Actie: zorgen om Afghanistan
Kerk in Actie maakt zich zorgen over de situatie in Afghanistan na het verstrek van buitenlandse troepen. De Taliban heeft inmiddels het land in handen. Diverse gemeenten in de Provinciale Kerk zijn nauw betrokken bij Afghaanse vluchtelingen. De afgelopen jaren heeft de Commissie Plaisier van de synode diverse malen gesprekken gevoerd met Afghaanse asielzoekers. We leven met hen mee en ook met de Nederlanders die via de krijgsmacht, de politie of via hulporganisaties hebben geprobeerd het land op te bouwen, wat nu teniet wordt gedaan.
Mensen die samengewerkt hebben met buitenlanders of verdacht worden ‘westers’ te zijn, zijn hun leven niet zeker.

Kunnen wij iets doen voor al die mensen daar in Afghanistan en zij die op de vlucht zijn geslagen?
Niet anders dan bidden!? Kerk in Actie reikt ons dit gebed aan van ds. Maartje Wildeman, predikant in de Protestantse Gemeente te Balk, die al jarenlang betrokken is bij Afghaanse bewoners van het AZC:
“God,
op klaarlichte dag
bidden wij voor plekken waar het donker heerst, zoals nu in Afghanistan,
waar mensen anderen het licht in de ogen niet gunnen
en in een mum van tijd afbreken van wat met moeite opgebouwd is.
Mensen gedreven door een duistere macht
die het voor hun rechtvaardigt haat, dood en verderf te zaaien.
Daar waar jarenlang ook is gestreden voor de goede zaak,
door de bevolking zelf, door hulpverleners en militairen, ook uit Nederland,
met hart en ziel gewerkt is aan vrede en veiligheid, aan stabiliteit en rust;
waar voorzichtig ruimte kwam voor positieve ontwikkelingen,
voor betere gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en gelijke kansen,
een strijd die velen met de dood hebben moeten bekopen
of met een voor het leven lang getekend zijn.
Dat lijkt nu een zinloze strijd
en de moedeloosheid, wanhoop en verslagenheid slaat toe
nu de Taliban met het uur steeds verder oprukt
en het land weer onder controle krijgt.
Wij bidden voor de Afghanen,
voor vrouwen, mannen en kinderen op de vlucht naar een veilige plek.
Voor hulpverleners in het nauw gedreven.
Voor hen die weg moeten maar eigenlijk niet weg willen.
Voor hen die weg willen maar niet weg kunnen.
God, wij bidden om ontferming over hen die onnoemelijk lijden
onder de kracht en de macht van de tot kwaad beluste mens.
Om de existentiële vragen die dit oproept
waartoe wij mensen hier op aarde zijn.
Behoed ons ervoor dat dit duister niet te groot, niet te sterk wordt.
Houd in ons het geloof en de hoop overeind dat ten allen tijden en plaatse
het laatste woord niet is aan het duister, maar aan het licht, uw licht
en wat daarvoor nodig is en ons te doen staat om dat ten volle te laten schijnen.
Amen.”
 
terug