Zondag 31 mei, Pinksteren, de 2de collecte:
28 mei 2020 Zondag 31 mei, Pinksteren, de 2de collecte:
geplaatst: 28 mei 2020Kerk in Actie - Help een stille coronaramp voorkomen
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerk in Actie ondersteunt kerken die deze stille coronaramp helpen te voorkomen. De komende maanden is daar in ieder geval 1,2 miljoen euro voor nodig, maar dit bedrag stijgt nog iedere week. Daarom doet Kerk in Actie een beroep op ons zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.
Helpt u mee d.m.v. de  2de collecte deze urgente stille coronaramp te voorkomen?

U kunt ook uw bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
terug