Welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Oudewater! Welkom op de site van de Protestantse Gemeente te Oudewater!

De Protestantse Gemeente te Oudewater (PGO) is op 9 oktober 2005 tot stand gekomen uit een fusie van de Gereformeerde Kerk van  Oudewater en de Hervormde deelgemeente “De Biezen”  te Oudewater. In de praktijk bestond de PGO al eerder, sinds 1 januari 2000 als federatie van de beide kerken.

De PGO telt op peildatum per juli 2023: 709 leden.

Kenmerken van de PGO:

-    zij voelt zich thuis in de ruime bedding van het christelijk geloven en in het bijzonder in de protestantse traditie daarvan

-    zij wil een kerkgemeenschap zijn midden in de huidige samenleving

-    zij zoekt naar een goede balans tussen een gastvrije en op elkaar betrokken gemeente voor jongeren en ouderen

-    de leden beseffen dat zij met elkaar samen een veelkleurige gemeenschap vormen. Ruimte en respect voor oude waarden aan de ene kant en voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kerk, godsdiensten en maatschappelijke vragen aan de andere kant gaan hand in hand

-    zij heeft een oecumenische instelling. In Oudewater participeert zij in het Interkerkelijk Overleg aldaar  

 

De kerkdiensten worden gehouden in de

Ontmoetingskerk
Westsingel 2
3421 TJ Oudewater
Telefoon 0348 561499

  

Aanvangstijden van de kerkdiensten:

Zondagmorgen 9.30 uur.

Je bent van harte welkom!

Voor meer informatie: kijk verder op onze site of neem contact op met het scribaat:

1e scriba: Mieke Schippers 2e scriba: Han Langeveld

e-mail: scriba@protgemoudewater.nl


Informatie betreffende mogelijkheden verhuur zalen en kerkzaal bij de beheerder Cor van Dijk tel 06-44553010 of e-mail: zalencentrum@protgemoudewater.nl 

terug