Week 7: zondag 4 april: Pasen: Ik ben er voor jou.
03 apr 2021 Week 7: zondag 4 april: Pasen: Ik ben er voor jou.
geplaatst: 3 april 2021Bij de liturgische schikking op de tafel in de kerk: “Wie God lief heeft, heeft ook de ander lief. Het hart op de ronde spiegel is vol van bloemen. De stammen en de stenen zijn vervangen door meer glazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen”.

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’: 1 Johannes 4: 21 
Dit is de aangedragen tekst: “De steen is weggerold! Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan”.

Zij die gespaard hebben via de vastenactie, maar ook zij die dit project een warm hart toedragen, kunnen hun (gespaarde) bijdrage overmaken op NL14 RABO 0352 3517 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Oudewater o.v.v. 40dagentijd 2021 of via de ‘digitale collectezak’ dan wel via de ‘Appostel-app’ zie onze PGO-website. Hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage.
Dank aan hen die meegedaan hebben met hopelijk de nodige inspiratie door de werken van barmhartigheid. Binnenkort hopen we te melden wat het project ‘Zuid-Afrika ‘ik ben er voor jou’ - een toekomst voor kansarme kinderen’ heeft opgebracht.
terug