Blog -Wat betekent het coronavirus voor onze Gemeente..
12 mrt 2020 Blog -Wat betekent het coronavirus voor onze Gemeente..
Met ouderlingen en contactpersonen is de afspraak gemaakt dat zij telefonisch goed de (pastorale) contacten met gemeenteleden onderhouden. Ook u kunt hiervoor via het PCP een initiatief nemen, niet alleen voor uzelf maar ook voor andere gemeenteleden als u zich in deze omstandigheden zorgen over hen maakt. We brengen de Nieuwsbrief met enige regelmaat -dus niet altijd iedere week! - uit en sturen die het liefst per e-mail aan iedereen toe. Als uw e-mailadres nog niet bij ons bekend of veranderd is, geef dit dan s.v.p. door aan kerkbureau@protgemoudewater.nl. Gemeenteleden van wie PGO geen e-mailadres heeft ontvangen de Nieuwsbrief in de bus maar dat gaat natuurlijk minder snel. We zorgen ervoor dat alle actuele informatie over onze gemeente zo snel mogelijk op onze website www.protgemoudewater.nl staat. Dit is de snelste manier om iedereen te informeren, kijk er dus regelmatig op als u die mogelijkheid heeft! Op diezelfde website vindt u de knop ‘Forum’: daar kunt u vermelden wat u met anderen wilt delen, zowel gedachten en teksten ter bemoediging als een concreet aanbod om elkaar tot hulp te zijn. Zo kunnen we met elkaar ook in contact zijn. We bekijken eveneens de mogelijkheden om vanuit de Kinderkerk iets speciaal op de kinderen gericht op de website te zetten. Woorden en daden, zolang deze maar tot zegen zijn van ons allemaal als kerkgemeenschap! We hebben ook gesproken over eventuele uitvaarten die vanuit ons kerkgebouw zouden kunnen plaatsvinden. Rekening houdend met de landelijke richtlijnen zal dit dan gebeuren in nauw overleg met de nabestaanden en de begrafenisonderneming. Al deze initiatieven kunnen we natuurlijk alleen uitvoeren én volhouden met de inzet van heel veel mensen uit onze gemeente! Daar zijn we op voorhand heel erg blij mee en we zijn tevens dankbaar voor de kracht en inspiratie die ieder daarvoor ontvangt. Maar: wees ook zuinig op jezelf en op de ander…. Laten we extra omzien naar elkaar, ook naar degenen die op het oog ‘sterk’ zijn! Van niemand wordt, zeker in onze gemeenschap, het onmogelijke gevraagd. Zo kunnen we er alle vertrouwen in hebben dat we juist in de komende periode voluit als Ontmoetingsgemeente kunnen blijven functioneren.

geplaatst: 18 maart 2020Viering is rechtstreeks te volgen via de KerkTV (internet en REKAM televisie). Klik hier voor meer informatie.

Aankomende tijd zal de KerkTV en de website een belangrijke rol vervullen om onze gemeeente (digitaal) toch nog enigszins draaiende te houden. Is uw e-mail adres nog niet bekend bij het kerkelijk bureau geef die dan alsnog door aan kerkbureau@protgemoudewater.nl zodat wij u ook via de mail op de hoogte kunnen houden en de nieuwsbrief  naar u toe kunnen sturen. 

Uitgewerkte alternatieven om toch een kerkdienst te volgen: 
Enkele alternatieven om op de zondagen toch een kerkdienst te volgen:

- Via de KerkTV kun je een aantal 40dagentijd PGO- kerkdiensten uit 2019 terug kijken door op één van onderstaande links te klikken:
2de zondag van de 40-dagentijd 2019 (het is dan ook biddag!)
3de zondag van de 40-dagentijd 2019 (Youtube viering, geluidskwaliteit laat te wensen over)
4de zondag van de 40-dagentijd 2019
5de zondag van de 40-dagentijd 2019
Een andere kerkdienst die u zelf kunt selecteren

- Via de REKAM op kerkTV kanaal 64 (smartcard noodzakelijk) zenden wij op zondag 15 maart om 10:00 uur de kerkdienst 2de zondag van de 40-dagentijd 2019 uit. Deze uitzending is dan ook op de gebruikelijke manier via internet te bekijken.
 
terug