Visitatie
12 feb 2021 Visitatie
Aan de Protestantse Gemeente Oudewater
Zoals u weet loopt er sinds november vorig jaar een visitatieproces in de Protestantse Gemeente Oudewater. Na digitale gesprekken gevoerd te hebben met leden van de kerkenraad, de predikant en met de drie leden die vorig jaar terug zijn getreden uit de agendacommissie, constateren wij dat de huidige coronamaatregelen ons teveel in ons werk belemmeren. Om een visitatie goed uit te voeren is het van belang dat wij alle betrokkenen fysiek kunnen ontmoeten. Desondanks hebben wij op basis van een aantal videogesprekken aan de kerkenraad voorlopig enkele van onze bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd, maar de visitatie is daarmee niet afgerond.

Wij hebben besloten om in deze visitatie pauze te nemen. Zodra de beperkende maatregelen versoepeld worden waardoor wij weer in grotere groepen bij elkaar kunnen komen, kunnen wij ons werk in Oudewater voortzetten.
Deze maatregel geldt overigens voor alle visitaties die op dit moment vallen onder deverantwoordelijkheid van het Classicaal College voor de visitatie in Utrecht.

De visitatoren
Mw. ds. C. de Haan, Veenendaal
Dhr. drs. D. de Groot, Baambrugge
Dhr. ds. B. Borger, Amersfoort
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met laatstgenoemde via de mail
(b2.borger@planet.nl) of telefonisch 033 - 479 90 80
terug