woensdag 5 april 2023

Vergadering kleine kerkenraad

Datum: 
 woensdag 5 april 2023
Tijdstip: 
 19:45  - 22:30
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

Bijwonen van een vergadering van de kerkenraad
Wist u dat u als gemeentelid  de kerkenraadsvergaderingen bij kunt wonen? In onze plaatselijke regeling is dat als volgt beschreven:
“Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden toegelaten, tenzij de kerkenraad heeft besloten een zaak in beslotenheid te behandelen. Gemeenleden en vrienden kan naar hun mening worden gevraagd en zij kunnen meepraten en meedenken. Besluitvorming blijft voorbehouden aan door de gemeente gekozen ambtsdragers”.
Als kerkenraad willen we graag open en transparant zijn. Als u of jij belangstelling hebt om één of meerdere vergaderingen bij te wonen dan kunt u contact opnemen met de scriba voor de agenda. Gedurende de komende vergaderingen tot aan de zomer komen punten als beroepingscommissie, beleidsplan, jaarverslagen van de commissies en de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen aan de orde.
Hierbij de data voor de vergaderingen van de komende maanden:

    • 8 maart Kerkenraad
    • 5 april Kleine Kerkenraad
    • 10 mei Kerkenraad
    • 7 juni Kerkenraad
Alle vergaderingen starten om 19.45 uur en vinden plaats in onze kerk. Voel u vrij om contact op te nemen voor de agenda,
Mieke Schippers, scriba (scriba@protgemoudewater.nl)
 

terug