Update Update
Geplaatst: 27 oktober 2023

We kunnen dit keer heel kort zijn. We zijn ver gevorderd met één kandidaat en eind oktober gaan we als beroepingscommissie een besluit nemen. Indien dit besluit positief is en leidt tot een voordracht, zullen wij hierover een advies aan de kerkenraad geven. In dit advies zullen wij onze keuze verantwoorden in het licht van de profielschets en de vacaturetekst. De kerkenraad zal dan een definitief besluit nemen en de gemeente inlichten. Nog even geduld dus.
terug