Toelichting 2de collecte 19 april
18 apr 2020 Toelichting 2de collecte 19 april
geplaatst: 18 april 2020

Zondag 19 april, de 2e collecte voor Kerk in Actie Kinderen in de knel:
Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst in India


Geen plaats voor een kind. Dat is in India aan de orde van de dag. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten, Bala Bata’s genoemd, biedt Cards huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport.
Wat kan Kerk in Actie met uw bijdrage doen? Voor € 15 kan een Bala Bata materialen aanschaffen voor het geven van huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Voor € 50 kan een Bala Bata een maand lang voorzien in gezond en voedzaam eten voor de kinderen.
Uw bijdrage is welkom via deze 2e collecte of op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. onderwijs India.
Meer informatie is ook nog te lezen in Ontmoeting april 2020 op pagina 17.
Helpt u mee d.m.v. deze 2e collecte het dagelijks leven van kinderen in India kleur te geven?
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
terug