Toelichting 2de collecte 14 juni
02 jun 2020 Toelichting 2de collecte 14 juni
Voorkom! – jeugdpreventie
Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Als diaconie bevelen we dit doel van harte bij u aan. Uw gift is ook welkom op rekening: NL33 INGB 0000 0031 12 op naam van Stichting Chris en Voorkom!
terug