PGO_Plus (voorheen Vorming & Toerusting) PGO_Plus (voorheen Vorming & Toerusting)

In 2021 is binnen de PGO besloten om de naam ‘Vorming & Toerusting’ te wijzigen in een naam die (mogelijk) meer van deze tijd is en die ook beter de lading dekt van hetgeen de commissie aan onze kerk bijdraagt. Gekozen is toen voor de naam ‘PGO_Plus’. De doelstelling van ‘PGO_Plus’ is om in aanvulling (de plus dus…) op de activiteiten van de kerk (w.o. de Bijbelse leer onderwijzen) programma’s en activiteiten te bieden die de doelstelling van de kerk in een breed opzicht ondersteunen. Heel populair gezegd, het woord dat we op zondag tijdens de eredienst horen willen we middels programma’s en activiteiten nog beter begrijpbaar en/of toepasbaar maken.
Met ‘PGO_Plus’ willen we tevens meer ‘inspelen’ op de actualiteit in de kerk (en daarbuiten) en daarop gebaseerde programma’s brengen. Dit houdt dus wel in dat niet reeds een jaar van tevoren programma’s worden bedacht en uitgewerkt en worden vastgelegd in een programmaboekje maar dat ‘PGO_Plus’ meer kijkt naar wat er op een bepaald moment actueel is binnen- maar ook buiten de kerk waar eventueel op ingespeeld kan worden met een activiteit (denk hier bijvoorbeeld aan het onderwerp orgaandonatie wat destijds door aanpassingen van de wetgeving ineens actueel werd). De bedoeling is dus om meer ‘ad-hoc’ programma’s en activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren die mogelijk door hun actualiteit ook meer deelnemers vanuit de gemeente (en mogelijk daarbuiten) aan onze programma’s en activiteiten zullen aantrekken.

Momenteel is echter de activiteit van ‘PGO_Plus’ op een minimaal niveau. Niet in de laatste plaats is de corona periode debet geweest aan het niet kunnen uitvoeren van activiteiten. Ook heeft een aantal commissieleden destijds aangegeven dat ze hun inzet voor ‘PGO_Plus’ wilden beëindigen en is het tot nu toe nog niet gelukt om vervanging voor deze ex-commissieleden te vinden. Belangrijk is dat de commissie de ondersteuning mist van een betrokken voorganger die niet alleen met raad en daad maar ook vanuit zijn/haar motivatie de commissie kan bijstaan en weet te activeren.

Enkele programma’s lopen momenteel nog steeds en we noemen:
- Zin in Film
- Boekbespreking
- Keek op de Preek
- de z.g.n. Minibieb in het Zalencentrum

Het mag duidelijk zijn dat een nieuwe impuls en nieuwe inzichten hard nodig zijn om wederom een voltallig ‘PGO_Plus’ team bijeen te krijgen en het programma aanbod verder uit te breiden en te actualiseren.

PGO_Plus contactpersoon: Han Langeveld
 

terug