PGO_Plus PGO_Plus

Doelstelling

Vorming maakt je bewust van de gedachten en gevoelens in jezelf en in de wereld om je heen; het is een leren dat gericht is op een ontwikkeling van binnenuit.
Toerusting geeft je iets in handen, vaardigheid en kennis, een passend gereedschap in de contacten met de medemens.
De commissie PGO_Plus levert een bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van gemeenteleden met als doel de groei van de gemeenteleden in de relatie tot God, tot elkaar en in dienst aan de samenleving te helpen bevorderen. PGO_Plus probeert daarbij bij te dragen aan politiek-maatschappelijke bewustwording, bestaansverheldering en bemoediging van binnen- en buitenkerkelijke groeperingen en personen.

Uitvoering

PGO_Plus organiseert ieder jaar diverse cursussen, lezingen en andere activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn filmavonden,  boekbesprekingen, een basiscursus geloven, mediteren en ‘Gluren bij de buren’. Er wordt geprobeerd om ieder seizoen met iets speciaals af te sluiten (zoals een theatervoorstelling). In het programmaboekje worden ook activiteiten van andere commissies en kerkgenootschappen opgenomen.
Tevens probeert  PGO_Plus te reageren op actuele maatschappelijke thema`s. Daartoe wordt soms een lezing of workshop georganiseerd. Deze kunt u vinden op de PGO website als nieuwsfeit.

PGO_Plus wil niet alleen leden van de Ontmoetingskerk in aanraking brengen met het geloof, maar ook andere geïnteresseerden. Daarom voeren wij een uitgebreid PR beleid. Een aantal activiteiten van PGO_Plus wordt dan ook vermeld in huis aan huis bladen en door middel van posters en flyers extra onder de aandacht gebracht.

Wees desondanks welkom bij één van onze activiteiten!

Wilt u contact met PGO_Plus, klik dan op deze link: e-mailadres

terug