Ontmoetingsgesprek / groothuisbezoek “Deel je leven”.
31 jan 2017 Ontmoetingsgesprek / groothuisbezoek “Deel je leven”.
geplaatst: 31 januari 2017 

U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het ontmoetingsgesprek. Hierbij kunt u kiezen voor dinsdagmiddag 14 februari om 14.00 uur, woensdagavond 15 februari of donderdagavond 9 maart om 20.00 uur.
De inhoud van de bijeenkomsten is gelijk en zijn allen in de kerk.
Komt u ook? U kunt zich opgeven bij Sippy Klercq, tel 562242 email  of Ria Brandenburg email 
terug