Nieuws van de beroepingscommissie Nieuws van de beroepingscommissie
Update 27 oktober 2023:
We zijn ver gevorderd met één kandidaat en eind oktober gaan we als beroepingscommissie een besluit nemen. Indien dit besluit positief is en leidt tot een voordracht, zullen wij hierover een advies aan de kerkenraad geven. In dit advies zullen wij onze keuze verantwoorden in het licht van de profielschets en de vacaturetekst. De kerkenraad zal dan een definitief besluit nemen en de gemeente inlichten. Nog even geduld dus.
We zullen u gedurende het proces zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als u vragen heeft, kunt u natuurlijk ook altijd één van de voorzitters benaderen. Zoals u zult begrijpen, hebben wij te maken met privacygevoelige zaken, waardoor het voor kan komen dat wij niet alle vragen kunnen/mogen beantwoorden.

Wij hebben nu wel alvast een vraag aan u: Kent en/of weet u misschien een predikant die beroepbaar is én waarvan u denk dat deze geschikt is als predikant voor onze gemeente? Dan horen wij graag voor 1 mei de naam van die persoon en waarom u die geschikt acht. We kunnen deze dan meenemen in de oriënterende fase waarin we ons nu bevinden.

De naam kunt u mailen naar: beroepingscommissie@protgemoudewater.nl.
Uiteraard kunt u de naam ook telefonisch of per Whatsapp doorgeven aan Jacoline (06-53216137) of José (06-42208646).
terug