Nationale Ziekendag 2020
17 aug 2020 Nationale Ziekendag 2020
Het thema van deze dag is :
“Hart voor elkaar”
Contact tussen mensen. Dat is het kloppend hart van de Zonnebloem. Samen leuke dingen doen, een luisterend oor, het leven met elkaar delen. Daar doen we het voor!

In de dienst zal stilgestaan worden bij het thema en vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
De opbrengst van de avondmaalscollecte is bestemd voor de Zonnebloem, afdeling Oudewater.
Voor in de kerk zullen de attenties staan die bij de zieken gebracht zullen worden. Helpt u daaraan mee?
U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze dienst.

Wat ben je mooi
Als we samen genieten van kleine dingen
En je helemaal opbloeit

Wat ben je mooi
Als we samen op pad gaan
En 1e de wereld bewondert en verwondert

Wat ben je mooi
als we verhalen delen met elkaar                   
en je praat, luistert, huilt en lacht

Wat ben je mooi
als we samen ons leven kleuren
en je hart voor elkaar hebt
terug