woensdag 18 januari 2017

Mijn heldere afgrond

Datum: 
 woensdag 18 januari 2017
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

Helaas hebben we als commissie V&T moeten besluiten om de bespreking van het
boek ‘Mijn heldere afgrond’ te verplaatsen naar de tweede helft van dit jaar (met een start in september). 
Derhalve gaat dus ook de geplande eerste bijeenkomst op woensdag 18 januari a.s. in de Ontmoetingskerk niet door.
We (de commissie V&T) begrijpen dat dit een teleurstellende beslissing is die we zo kort voor start van de boekbespreking-cyclus hebben moeten nemen maar we garanderen als commissie V&T dat van uitstel beslist geen afstel komt. 
De nieuwe data waarop we voor bespreking van het boek ‘Mijn heldere afgrond’ bijeen gaan komen hopen we zo spoedig mogelijk te kunnen communiceren.
 

terug