Kerkenraad Kerkenraad

Gewijzigd: 11 maart 2023 (nieuwe versie beleidspan)


Samenstelling Kerkenraad
Klik hier voor de samenstelling van de Kerkenraad

Vergaderschema's
Klik hier voor het vergaderschema 2024

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2023-2027.   

Kerkorde
Klik hier voor de plaatselijke regeling en de bijlage.

Ring Woerden
Klik hier voor het bericht aan de gemeenteleden van de Ring Woerden.

terug