Kerkenraad Kerkenraad

Gewijzigd: 11 november 2019

Samenstelling Kerkenraad

Klik hier voor de samenstelling van de Kerkenraad

Vergaderschema's

Klik hier voor het vergaderschema 2019

 Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2016-2020.   

Kerkorde


Klik hier voor de plaatselijke kerkorde plus bijlage.

terug