Scribaat Scribaat
Geplaatst: 12 november 2020
scriba@protgemoudewater.nl
email
 
 
Kerkenraad Kerkenraad

gewijzigd: 28 februari 2022 (nieuwe versie samenstelling)


Samenstelling Kerkenraad
Klik hier voor de samenstelling van de Kerkenraad

Vergaderschema's
Klik hier voor het vergaderschema 2021/2022

Beleidsplan
Klik hier voor het beleidsplan 2016-2022.   

Kerkorde
Klik hier voor de plaatselijke regeling en de bijlage.

Ring Woerden
Klik hier voor het bericht aan de gemeenteleden van de Ring Woerden.