zondag 21 juli 2024 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. P. Israël
Ouderling(en): Coroline de Ruiter
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 885: 1, 2 
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 42: 1, 7 
 • Kyrie
 • Zingen: Lied 149:1, 3 
 • Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 • Kinderkerk
 • Lezing: Psalm 1 
 • Zingen: Lied 62 b
 • Lezing: Marcus 6: 30-34 
 • Zingen: Lied 653: 3, 6 
 • Uitleg en verkondiging
 • Luisteren naar Psalmen Anders 1b 
 • Zingen: Lied 834: 1, 2           
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 912: 1, 2, 6  
 • Zegen

Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Appostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug