zondag 7 juli 2024 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. P.M.W. van der Schans
Ouderling(en): Mieke Schippers
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 27: 2
 • Groet en bemoediging
 • Gebed aan het begin 
 • Zingen: Lied 528: 1, 5
 • Kyriegebed
 • Zingen: Lied 871
 • Gebed van de zondag
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Marcus 1: 21-28, 39
 • Zingen: Lied 534:1, 2
 • Schriftlezing: Marcus 3: 20-21, 31-35
 • Zingen: Lied 675
 • Schriftlezing: Marcus 6: 1-6
 • Zingen: Lied 534: 3, 4
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: ‘Wij leven van verwondering’
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 841: 1, 2
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Appostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug