zondag 16 juni 2024 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Mw. N. Rijneveld - Schep
Ouderling(en): Dita Aleman
Organist: Han Langeveld

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 65:1
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 65: 5
 • Drempelgebed
 • Zingen: Lied 1010: 1, 2, 4
 • Gloriawoord
 • Zingen: Lied 657: 1, 3
 • Woord om uit en naar te leven
 • Zingen: Lied 975: 1, 3
 • Kinderkerk
 • Schriftlezing: Jesaja 55: 10-13
 • Zingen: Lied 923 : 1
 • Schriftlezing: Marcus 4: 26-34
 • Zingen: Lied 923: 2, 3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatief orgelspel
 • Gedicht van Ida Gerhardt
 • Zingen: Lied 939: 1, 3
 • Gebeden
 • Collecte
 • Zingen: Lied 422
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Appostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug