zondag 3 maart 2024 om 9.30

Viering
Voorganger(s): Ds. J. Breure
Ouderling(en): Mieke Schippers
Organist: Piet van Rikxoort

Bijzonderheid: koffie drinken

Bekijk hier de viering via de kerkTV.

Orde van dienst:

 • Zingen: Lied 27: 1
 • Groet en bemoediging
 • Zingen: Lied 27: 7
 • Kyriegebed
 • ZIngen: Lied 301a
 • ZIngen: Lied 543:1, 2, 3
 • Schriflezing: Johannes 8:12-20
 • Zingen: Lied 286:1, 2, 3
 • Preek
 • Meditatief orgelspel
 • Zingen: Lied 601:1, 3
 • Gebeden
 • Zingen: Lied 367e
 • Collecte
 • Zingen: Lied 512:1, 2, 3, 4
 • Zegen


Klik op de collectezak en u kunt uw collecte bijdrage(n), ook voor afgelopen vieringen, via iDEAL overmaken. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens betrokken instanties.
U kunt nu ook uw collecte bijdrage overmaken met de Appostel app. De app kunt u vanuit de Google play of App store installeren op tablet of smartphone.

terug