donderdag 13 oktober 2022

JOODSE MESSIASVERWACHTING

Datum: 
 donderdag 13 oktober 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur
Locatie: 
 Ontmoetingskerk

Binnen het Jodendom wordt er verschillend gedacht over de Messias: de Messias als persoon en een Messiaans tijdperk. Joden hebben een ander concept omtrent het verwachten van de Messias dan christenen, bij hen is de Messias wegbereider voor het Koninkrijk van de Eeuwige. Tsedakah -gerechtigheid- is het belangrijkste waarnaar gestreefd moet worden, opdat het Koninkrijk van de Eeuwige kan komen. In de gebeden wordt gevraagd om een spoedige komst van de Masjiach. Mevr. Tiny (Joodse naam Tirtzah) Middleton komt hierover met ons praten. Zij is lid van de Liberaal Joodse Gemeente in Utrecht en Twente en is bestuurslid religieuze zaken en gabbaj. Tijdens de synagoge-diensten reciteert zij op zangerige toon uit de Tora. Tiny geeft al 30 jaar les in leerhuizen.
Datum:            13 oktober 2022
Begeleiding:   Werkgroep Kerk en Israël
Aanmelden:    pgo_plus@protgemoudewater.nl
 

terug