IKO

IKO

Wij zijn een werkgroep van de kerken om het kontakt te bevorderen tussen Kerk en Samenleving en vallen zodoende onder de participerende kerken.

Het IKO is het Interkerkelijk Kontakt Oudewater en is een soort plaatselijke Raad van Kerken.

Participerende kerken zijn:
- De Rooms Katholieke Parochie
- De Oud Katholieke Parochie
- Protestantse Gemeente Oudewater
- De Ambassade van het Koninkrijk van God

Sinds 2015 mogen we ons ook verheugen in een intensievere samenwerking met de Hervormde Gemeente Oudewater en Hekendorp.

Motivatie:
- De bijbelse boodschap van genade  en gerechtigheid, die gestalte krijgt in Jezus Christus.
- De rijkdom van de christelijke traditie, zoals die vorm krijgt in de verschillende kerken.
- De opdracht om kerk in de wereld te zijn.

Het IKO staat voor:
- Het bevorderen van het contact tussen kerk en samenleving
- Het bevorderen van Interkerkelijk kontakt (oecumene)
- Presentie en presenteren van de participerende kerken in de plaatselijke samenleving.

Hoe doen wij dit in de kerk:
- Het organiseren van oecumenische vieringen.
- Het Iko streeft ernaar de eenheid van de kerken zoveel mogelijk te bevorderen, daartoe organiseert het Iko het wekelijks woensdagavond gebed in de oud Katholieke kerk van 19.15 uur tot 19.45 uur.

Hoe doen wij dit buiten de kerk:

Daarnaast probeert het Iko ook om de kerken (en het christelijk geloof) in Oudewater naar buiten toe een gezicht te geven. Daarin passen de activiteiten van:

- Week van gebed voor de eenheid 3e zondag in januari
- Open kerk van mei t/m september in de Oud Katholieke Kerk iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 15.30 uur
- Pinkstervuurviering (open Lucht) (Oneven jaar) Kerstviering
- Zangdiensten met Kerst en Pasen in beide verzorgingshuizen​

Het bestuur wordt gevormd uit leden van de participerende kerkgenootschappen.

Martin Weerstand, Voorzitter, PGO

Arnold Klever, Penningmeester, RKK

Vacature, Secretaris, RKK

Hans Lippe, Lid, OKK

Vacature, Lid, PGO

Ina Versloot, Lid, AVHKG

 

terug