Het nieuwe Liedboek en poëzie Het nieuwe Liedboek en poëzie
Het nieuwe Liedboek en Poëzie - Gedichten in het nieuwe Liedboek
Dat ons nieuwe Liedboek naast een keur aan al dan niet bekende liederen ook een grote verscheidenheid aan poëzie biedt zal zeker bekend zijn (er zijn in het nieuwe liedboek 125 meditatieve teksten, gebeden en gedichten opgenomen).
De vraag is: hoe is men gekomen tot de keuze van de opgenomen gebeden en gedichten en wat is de achtergrond en (diepere) betekenis van deze teksten?
Op maandagavond 13 maart 2017 zal de heer Ko Joosse (1954; Rotterdam) onze gast zijn. Hij is theoloog en liturgiewetenschapper en was lid van de Redactie Liedboek. Hij vertegenwoordigde daar de werkgroep ‘gebeden en teksten’, die verantwoordelijk was voor de keuze van gedichten, gebeden en teksten, die in het nieuwe Liedboek geplaatst konden worden. Op de avond zal hij ingaan op de motieven die bij de uiteindelijke selectie een rol hebben gespeeld en zullen we een aantal gedichten en gebeden lezen en zoeken naar hun betekenis voor ons als gebruikers van het Liedboek. Ook bestaat er voor de deelnemers aan de avond gelegenheid om eigen werk voor te dragen (spiritueel dan wel niet spiritueel). 

 De avond is op maandag 13 maart 2017 in de Ontmoetingskerk van 20:00 tot circa 22:00 uur en de toegang is gratis.
 
terug