Herinnering bijdrage Solidariteitskas 2022
30 nov 2022 Herinnering bijdrage Solidariteitskas 2022
Dit kan door door overmaking naar  IBAN NL40 RABO 0373 7270 46 t.n.v. PGO Oudewater onder vermelding van “Solkas 2022" en indien bekend uw registratienummer of via de betaallink die in de zojuist verzonden herrineringsmail staat vermeld. Het kan zijn dat het mailbericht in uw SPAM box staat. Is dit het geval dan het verzoek om te overwegen om (toekomstige) mail met als afzender geldwerving@protgemoudewater als geen-SPAM aan te merken.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!
Coördinatoren Mieke van Soelen,en Bram Verweij
mail:  geldwerving@protgemoudewater.nl
terug