Extra collecte op zondag 11 oktober 2020 Extra collecte op zondag 11 oktober 2020
Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingen in de opvangkampen in Griekenland. Maar ook aan dakloze asielzoekers, vreemdelingen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, vluchtelingen die bedreigd worden met uitzetting, gezinnen die door vreemdelingenbewaring of uitzetting uit elkaar gehaald dreigen te worden, alleenstaande jongere asielzoekers die op straat terecht komen en mensen met medische problemen die grote moeite hebben toegang tot de noodzakelijke medische zorg te krijgen. INLIA ondersteunt deze mensen naar een betere toekomst en een menswaardig bestaan.

Als diaconie ondersteunen we deze collecte van harte. U kunt uw/jouw bijdrage ook overmaken op:
NL47 INGB 0005872815 t.n.v. Stichting INLIA. Kijk op www.inlia.nl. voor verdere informatie.
terug