Heilig Avondmaal collecte op Witte Donderdag
10 apr 2019 Heilig Avondmaal collecte op Witte Donderdag
Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s.
Timon is een tweedelijnszorg organisatie voor jongeren, ouders en het onderwijs. Vanuit een netwerkorganisatie kan Timon een breed palet aan zorg voor jeugd verstrekken.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Uw giften zijn ook welkom op rekeningnummer NL25 INGB 0002 5264 20 t.n.v. Stichting Timon.
 
terug