Extra uitgangscollecte op 16 april 2017
15 mrt 2017

Extra uitgangscollecte op 16 april 2017
Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.
 
Feiten:
  • Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
  • Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
  • Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
  • Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
  • Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
  • Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

Hulp dringend nodig
Een hongersnood komt maar zelden voor - de laatste keer was in 2011 in Somalië, waarbij destijds het schrikbarende aantal van meer dan 250.000 doden vielen. Ingrijpen is hard nodig om verdere hongersnood te voorkomen!
  
Daarom wil de diaconie deze actie van Kerk in Actie van harte bij u/jou aanbevelen. Bijdrage is welkom op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer 'N000699' of doneer online. Hartelijk dank!
 
terug