Giro555 voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië
09 feb 2023 Giro555 voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië
De 11 Samenwerkende Hulporganisaties, bestaande uit Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in  Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International, Terre des Hommes en World Vision, hebben Giro555 opengesteld. Er is dringend behoefte aan medische zorg, voedsel, water en onderdak.

Maak uw bijdrage over op NL 08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag o.v.v. 'aardbeving’. Voor niet-internetters: vraag een vertrouwd iemand om dit namens u te doen. U kunt ook een enveloppe met daarop Giro555 met geld of collectebonnen in de brievenbus doen bij één van de diakenen.
Namens hen, hartelijk dank voor uw bijdrage!
De diaconie en de ZWO/KiA-commissie
terug