Gezocht coördinerend ouderling
18 dec 2019 Gezocht coördinerend ouderling
De coördinerend ouderling heeft naast pastorale contacten vooral regelende taken. Bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten van ouderlingen onderling en ouderlingen samen met contactpersonen en in zijn algemeenheid het oppakken van wat nodig is, altijd samen met anderen. Ook het om de beurt meedraaien als aanspreekpunt bij het PCP hoort er bij.
 
We hebben een heel divers en levendig team: mannen en vrouwen, jong en oud, met heel verschillende gaven, meningen en taken. Wil je dat team versterken? Meld je dan aan voor een oriënterend gesprek met of Gerda van Zijl of Han Langeveld. Doe dat het liefst vóór 20 december bij onze scriba Marrie de Groot, telefoon 0348 - 563573. of per mail scriba@protgemoudewater.nl. Van harte welkom!
 
Vind je de stap om ouderling te worden (nog) net te ver, maar wil je wel mee gaan doen in het team, neem ook dan contact op met onze scriba.
terug