EEN VEILIGE KERK EEN VEILIGE KERK

In navolging van de landelijke PKN die een aantal jaren geleden een “Protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale- en gezag relaties” heeft uitgegeven, is in de kerkenraad van de PGO van maart 2019 besloten een werkgroep Veilige Kerk te vormen (Raymond de Hoop, Marrie de Groot en Anneke de Regt).

Inmiddels heeft de commissie een tweetal op de PGO toegesneden
documenten geschreven:
1. Gedragscode Veilige Kerk voor kerkelijke vrijwilligers van de PGO
2. Vertrouwenspersoon in de PGO

We zijn blij dat Dhr. Cor van Dijk vanuit de PGO en Mw. M.W.E. Dötsch, huisarts te Oudewater, zich beschikbaar hebben gesteld als vertrouwenspersonen binnen de PGO.

Ondertussen is de commissie bezig met het in gang zetten van het proces van aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) voor ieder die binnen onze gemeente actief in een afhankelijkheidsrelatie werkt met volwassenen, kinderen of jongeren. De betreffende commissies zijn hierover geïnformeerd. Voor alle duidelijkheid: deze commissie is niet in het leven geroepen omdat er een geval van (sexueel) misbruik of grensoverschrijdend gedrag is gemeld. Maar mocht het zich voordoen dan is het nu voor het slachtoffer duidelijk waar hij/zij terecht kan. En door de vertrouwenspersonen kan er nu direct adequaat gehandeld worden.

Hoe hier verder binnen de commissies aandacht wordt besteed en wat de rol van de vertrouwenspersonen daarin kan zijn zal in de komende tijd verder worden uitgewerkt.

E-mailadres Veilige Kerk:
 


Commissie Veilige Kerk
terug